Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.07.2017 ora 07.00 – 27.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creştere datorită precipitaţiilor prevăzute şi propagǎrii, exceptând râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Someșului, Lăpușului, Crasnei, Crișurilor, Someșului Mare, Arieșului, Mureșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, unde vor fi în scădere și râurile din bazinele hidrografice Jiu, Vedea, cele din Dobrogea, bazinele inferioare ale Oltului și Argeșului, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă pe unele râuri din estul țării și zona de munte, în special din bazinele Bârladului, Siretului inferior  şi Prutului.


Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.07.2017 ora 07.00 – 27.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creştere datorită precipitaţiilor prevăzute şi propagǎrii, exceptând râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Someșului, Lăpușului, Crasnei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.07.2017 ora 07.00 – 26.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creştere ca efect al precipitaţiilor prognozate şi propagǎrii, exceptând râurile din bazinul Prutului, Bârladului, cursul Siretului şi râurile din Dobrogea, unde vor...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.07.2017 ora 07.00 – 25.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Vişeu, Iza, Caraş, Cerna, Nera, Bistriţa, Moldova şi bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Begăi şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.07.2017 ora 07.00 – 24.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând bazinul superior al Timișului și bazinul superior și mijlociu al Jiului, unde vor fi în scădere. Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.07.2017 ora 07.00 – 23.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale Jiului și Oltului, unde vor fi în scădere ușoară. Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite datorită...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.07.2017 ora 07.00 – 22.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare. Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor sub formă de aversă, slabe cantitativ prognozate, sunt posibile pe unele râuri mici din...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.07.2017 ora 07.00 – 21.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare. Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe prevăzute sub formă de aversă sunt posibile pe unele râuri mici din zona de munte. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.07.2017 ora 07.00 – 20.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare. Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe prevăzute sub formă de aversă sunt posibile pe unele râuri mici din zona de munte. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.07.2017 ora 07.00 – 19.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare. Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.07.2017 ora 07.00 – 18.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Buzăului unde vor fi în creştere prin propagare şi cursul superior al Prutului unde vor fi în scădere uşoară. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.07.2017 ora 07.00 – 17.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare. Creşteri izolate de niveluri şi debite se pot produce pe unele râuri mici din zona montană din centrul, nordul şi vestul ţării ca urmare a precipitaţiilor...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.07.2017 ora 07.00 – 16.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş (exceptând Someşul Mare), Crasna, Barcău, Crişuri, Ialomiţa, bazinul mijlociu şi inferior al Mureşului şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.07.2017 ora 07.00 – 15.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere ușoară, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului, Târnavelor și Ialomiței, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.07.2017 ora 07.00 – 14.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale: Siretului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sǎrat şi Buzǎului şi cursurile inferioare...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.07.2017 ora 07.00 – 13.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Siret şi Prut unde vor fi în creştere datorită precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării.  Sunt posibile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.07.2017 ora 07.00 – 12.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere uşoară, exceptând râurile din Maramureş, Banat, Moldova şi Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.  Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.07.2017 ora 07.00 – 11.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crasna,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.07.2017 ora 07.00 – 10.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişului Repede şi Jiului, unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din bazinele...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 08.07.2017 ora 07.00 – 09.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Argeş, Ialomiţa, Olt superior şi mijlociu unde vor fi în scădere şi cursul suprior al...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 07.07.2017 ora 07.00 – 08.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Mureş, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 06.07.2017 ora 07.00 – 07.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, bazinele superioare ale Someșului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, unde vor fi în creștere...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 05.07.2017 ora 07.00 – 06.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, cursul superior şi mijlociu al Siretului şi unii...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 04.07.2017 ora 07.00 – 05.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere datorită propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului, Vedei, Argeşului, Ialomiţei, Buzăului, Putnei, Rm. Sărat, Trotuşului, Bârladului şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 03.07.2017 ora 07.00 – 04.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 02.07.2017 ora 07.00 – 03.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 01.07.2017 ora 07.00 – 02.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinul Buzăului, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, Jiului, Ialomiţei, Bistriţei...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 30.06.2017 ora 07.00 – 01.07.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Bistriţei unde vor fi în creştere prin propagare şi cele din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 29.06.2017 ora 07.00 – 30.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt mijlociu şi inferior,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.06.2017 ora 07.00 – 29.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Suceava, Moldova,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.06.2017 ora 07.00 – 28.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinul superior al Oltului şi bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.06.2017 ora 07.00 – 27.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinul Trotuş şi cursul superior al Prutului unde vor fi în scădere. Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.06.2017 ora 07.00 – 26.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someșului și Prutului, cursul superior al Prutului (sector Oroftiana-Rădăuţi Prut), unde vor fi în creştere prin...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.06.2017 ora 07.00 – 25.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor Someș, Mureș, Siret, Bistrița, Moldova, Bârlad, Prut, cursurile mijlocii ale Timișului, Oltului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.06.2017 ora 07.00 – 24.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Vişeului, Izei, Turului şi bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, Sucevei, Moldovei şi Bistriţei, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.06.2017 ora 07.00 – 23.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere pe Mureş şi pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Rm. Sărat, Putna, Someş superior şi pe afluenţii Prutului. Pe râurile din bazinele: Jiu, Olt,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.06.2017 ora 07.00 – 22.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului, Ialomiţei şi Trotuşului unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Bârzava,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.06.2017 ora 07.00 – 21.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului, Siretului și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinul...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.06.2017 ora 07.00 – 20.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Siret, Prut, cursul superior al Oltului, cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursul inferior al...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.06.2017 ora 07.00 – 19.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prevăzute și propagării, exceptând râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.06.2017 ora 07.00 – 18.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prevăzute și propagării, exceptând râurile din bazinele inferioare ale Vedei și Oltețului și cursurile inferioare ale Begăi,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.06.2017 ora 07.00 – 17.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Olt superior, cursul superior al Prutului unde vor fi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.06.2017 ora 07.00 – 16.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Bistriţa, Buzău, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.06.2017 ora 07.00 – 15.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Bega,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.06.2017 ora 07.00 – 14.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde vor fi în creştere prin propagare, râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, unde vor fi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.06.2017 ora 07.00 – 13.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului și Bârzavei și cursul mijlociu al Prutului, unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din bazinele...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.06.2017 ora 07.00 – 12.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Prutului şi cursul inferior al Mureşului unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.06.2017 ora 07.00 – 11.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului şi Oltului şi cursurile mijlocii și inferioare ale Siretului şi Prutului unde vor fi în creştere prin...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.06.2017 ora 07.00 – 10.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Târnave, Timiș, Bârzava, Olt, Vedea, Argeș,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 08.06.2017 ora 07.00 – 09.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prognozate şi propagării. Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri de niveluri şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 07.06.2017 ora 07.00 – 08.06.2017 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate şi propagării. Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri de niveluri şi debite pe...

Noutăți Noutăți