Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.07.2019 ora 07.00 – 21.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Crișului Alb, cursurile inferioare ale Crișului Negru, Mureșului, Timișului și Bârzavei, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile creşteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și munte, în special din jumătatea de sud a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.07.2019 ora 07.00 – 21.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Crișului Alb, cursurile inferioare ale Crișului Negru, Mureșului, Timișului și Bârzavei, unde vor fi în scădere. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.07.2019 ora 07.00 – 20.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi Cerna,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.07.2019 ora 07.00 – 19.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului unde vor fi în creștere prin propagare. Sunt posibile mici creşteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.07.2019 ora 07.00 – 18.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Mureșului, Timișului și Bârzavei, unde vor fi în creștere prin propagare. Sunt posibile mici...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.07.2019 ora 07.00 – 17.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, Trotușului,Bârladului, Buzăului și cursurile inferioare ale Crișurilor, Târnavelor, Rm....

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.07.2019 ora 07.00 – 16.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Siret, Bârlad, bazinele superioare ale Someşului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.07.2019 ora 07.00 – 15.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, bazinele superioare ale...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.07.2019 ora 07.00 – 14.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.07.2019 ora 07.00 – 13.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Barcău, Someșul Mic, Crișul Repede, Târnave, cursul mijlociu și inferior al Ialomiței, unde vor...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.07.2019 ora 07.00 – 12.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Arieş, Vedea, Siret şi bazinul mijlociu şi inferior al Prutului, unde...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.07.2019 ora 07.00 – 11.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Siret, Prut (exceptând cursul superior) şi râurile din Dobrogea...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.07.2019 ora 07.00 – 10.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret și Prut, pe cele din Dobrogea unde vor fi relativ staționare, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 08.07.2019 ora 07.00 – 09.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând bazinele superioare ale Târnavelor, Oltului, Argeşului, Ialomiţei, Prutului şi cursurile inferioare ale Vişeului, Izei, Turului, Crişului Negru,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 07.07.2019 ora 07.00 – 08.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, bazinele...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 06.07.2019 ora 07.00 – 07.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Mureş, Siret, Prut şi Ialomiţa unde vor fi în scădere. Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 05.07.2019 ora 07.00 – 06.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 04.07.2019 ora 07.00 – 05.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării râurile din bazinul hidrografic Siret (cu excepția Sucevei, unde vor fi staționare), bazinele superioare și mijlocii...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 03.07.2019 ora 07.00 – 04.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, cursul Siretului şi cursul superior...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 02.07.2019 ora 07.00 – 03.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere pe râurile din bazinele Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut şi cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi în general staţionare pe celelalte râuri....

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 01.07.2019 ora 07.00 – 02.07.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu al Prutului (sectorul Ungheni – Fălciu) , unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din Dobrogea, unde vor fi ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 30.06.2019 ora 07.00 – 01.07.2019 ora 07.00

Prisăcani), unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare. Se vor situa peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut –...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 29.06.2019 ora 07.00 – 30.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Bârladului, cursul mijlociu al Mureşului şi cursurile inferioare ale Someşului, Timişului şi Putnei, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.06.2019 ora 07.00 – 29.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită propagării pe Bistriţa, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Begăi, Timişului şi pe cursul Prutului pe...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.06.2019 ora 07.00 – 28.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognoztae și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, bazinele mijlocii și inferioare ale Crasnei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.06.2019 ora 07.00 – 27.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Cibinului, Vedei, Ialomiței și Siretului, unde vor fi în creștere prin propagare. Sunt posibile creșteri...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.06.2019 ora 07.00 – 25.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa, Caraş, Cerna, Ialomiţa, Suceava, Moldova,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.06.2019 ora 07.00 – 26.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, cursul Siretului şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.06.2019 ora 07.00 – 25.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului unde vor fi în scădere. Sunt posibile scurgeri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.06.2019 ora 07.00 – 24.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Caraș, Cerna, Nera, Motru, Bistrița, Suceava,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.06.2019 ora 07.00 – 23.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Vedea, bazinele inferioare ale Bârzavei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.06.2019 ora 07.00 – 22.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele Sucevei, Buzăului, cursul superior al Prutului, cursurile superioare ale: Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm....

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.06.2019 ora 07.00 – 21.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere, datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu. Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.06.2019 ora 07.00 – 20.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere, datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Prut, Bârlad, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinele superioare...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.06.2019 ora 07.00 – 19.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Prut, bazinele inferioare ale Buzăului și Bârladului,cursul Siretului, cursurile inferioare ale Crasnei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.06.2019 ora 07.00 – 18.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu al Someşului şi cursurile inferioare ale: Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Târnavelor, Begăi, Ialomiţei și Prutului, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.06.2019 ora 07.00 – 17.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare și cursul inferior al Prutului unde vor fi în creștere prin propagare. Sunt posibile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.06.2019 ora 07.00 – 16.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare și cursul inferior al Prutului unde vor fi în creștere prin propagare. Sunt posibile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.06.2019 ora 07.00 – 15.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Bistriţei şi Buzăului şi cursurile inferioare ale Someşului şi Prutului, unde vor fi în creștere prin...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.06.2019 ora 07.00 – 14.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu al Someșului și cursurile inferioare ale Someșului Mic și Bârzavei, unde vor fi în creștere prin propagare și cursul inferior al...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.06.2019 ora 07.00 – 13.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi râurile din Dobrogea unde vor fi staţionare. Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.06.2019 ora 07.00 – 12.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, afluenții...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.06.2019 ora 07.00 – 11.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând unele râuri din bazinele hidrografice Trotuș, Bârlad, cursurile mijlocii și inferioare ale Vedei, Argeșului, Neajlovului, Prutului, cursul inferior...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.06.2019 ora 07.00 – 10.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile superioare şi mijlocii ale Oltului şi Prutului, cursurile inferioare ale Ialomiţei, Sucevei şi Moldovei, unde vor fi în creştere prin...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 08.06.2019 ora 07.00 – 09.06.2019 ora 07.00

  Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Siret (exceptând cursurile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 07.06.2019 ora 07.00 – 08.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Bârlad,  Prut,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 06.06.2019 ora 07.00 – 07.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat si pe cele din zonele de munte din Oltenia  Muntenia...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 05.06.2019 ora 07.00 – 06.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării, exceptând râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare. Sunt posibile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 04.06.2019 ora 07.00 – 05.06.2019 ora 07.00

  Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând cursul mijlociu şi inferior Someşului, şi cursurille inferioare ale Crasnei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 03.06.2019 ora 07.00 – 04.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării.  Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 02.06.2019 ora 07.00 – 03.06.2019 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Tur, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Jijiei,...