Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 29.09.2020 ora 07.00 – 30.09.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Arieș, Târnave, Siret, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului și Argeșului precum și pe afluenții şi cursul superior al Prutului, iar pe celelate râuri vor fi în general staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite şi niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri mici din bazinele Vișeu, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Suceava, Moldova, Bistriţa, Bârlad, bazinele superioare ale Mureșului și Târnavelor şi pe afluenţii Prutului, ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă.
Intră în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 56 din 29.09.2020.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.08.2020 ora 07.00 – 11.08.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului Mic și Crișului Alb, unde vor fi în creștere ca urmare a propagării. Sunt posibile scurgeri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.08.2020 ora 07.00 – 10.08.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exeptând cursul Jiului, cursul superior al Prutului  şi cursul mijlociu şi inferior al Someşului unde vor fi în scădere. Sunt posibile scurgeri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 08.08.2020 ora 07.00 – 09.08.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exeptând râurile din bazinele hidrografice, Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, bazinul superior și mijlociu al Jiului și cursul...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 07.08.2020 ora 07.00 – 08.08.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exeptând cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, cursurile inferioare ale Mureșului, Begăi și Timișului, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 05.08.2020 ora 07.00 – 06.08.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exeptând râurile din bazinul superior al Jiului, cursul Someșului și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde vor fi în scădere. Se va menţine peste...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 04.08.2020 ora 07.00 – 05.08.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exeptând Jiul şi cursurile inferioare şi mijlocii ale Someşului, Mureşului, Timişului unde vor fi în scădere, precum şi cursul inferior al Prutului unde vor...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 03.08.2020 ora 07.00 – 04.08.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, afluenții Prutului, afluenții Oltului inferior și râurile din Dobrogea, unde vor fi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 02.08.2020 ora 07.00 – 03.08.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Târnave, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, pe cursul superior al...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 01.08.2020 ora 07.00 – 02.08.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Mureș (exceptând Târnavele unde vor fi relativ staționare), Jiu, Trotuș, Bistrița,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 31.07.2020 ora 07.00 – 01.08.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Siret, Prut, bazinul inferior al Argeșului și râurile din Dobrogea unde vor fi staționare. Sunt posibile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 30.07.2020 ora 07.00 – 31.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Turului,  Mureșului, Begăi, Timișului și Moldovei, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 29.07.2020 ora 07.00 – 30.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului, cursul mijlociu și inferior al Siretului și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere prin...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.07.2020 ora 07.00 – 29.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Crişului Negru şi Crişului Alb, cursurile mijlocii ale Someşului şi Mureşului, cursul superior al Oltului,  cursurile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.07.2020 ora 07.00 – 28.07.2020 ora 07.00

  Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice:Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, afluenții Prutului și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.07.2020 ora 07.00 – 27.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.07.2020 ora 07.00 – 26.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând  bazinele hidrografice ale Vedei, Siret (exceptând râurile din bazinele Bistriței, Moldovei...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.07.2020 ora 07.00 – 25.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice superioare ale Jiului, Argeşului şi Ialomiţei, bazinul superior și mijlociu al...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.07.2020 ora 07.00 – 24.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Ialomița, Argeș,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.07.2020 ora 07.00 – 22.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, cursul Someșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului, Crișurilor, Mureșului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.07.2020 ora 07.00 – 21.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere datorită precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării pe majoritatea râurilor exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someșul Mic, Crasna, Barcău,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.07.2020 ora 07.00 – 20.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere datorită precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.07.2020 ora 07.00 – 19.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere datorită precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.07.2020 ora 07.00 – 18.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Crasnei, Barcăului. Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.07.2020 ora 07.00 – 17.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere uşoară, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului și Timișului unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.07.2020 ora 07.00 – 16.07.2020 ora 07.00

Debitele vor în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și cele din Dobrogea unde vor fi în general staționare. Sunt posibile creșteri ușoare de...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.07.2020 ora 07.00 – 15.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, cele din Dobrogea și bazinul superior și mijlociu al Timișului, unde vor fi relativ staționare și cursurile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.07.2020 ora 07.00 – 14.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Oltului, Prahovei și pe cursurile inferioare ale afluenţilor de dreapta ai Siretului, unde vor fi în creştere...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.07.2020 ora 07.00 – 13.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Vișeu, Iza, Caraș, Nera Cerna, afluenții mici din bazinele superioare ale Someșului Mare, Mureșului, Târnavelor, Oltului...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând Prutul, pe sectorul Stânca aval – Ungheni și sectorul Oancea – Șivița unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.07.2020 ora 07.00 – 11.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Siretului și Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice ale Bârladului și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.07.2020 ora 07.00 – 10.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general, în scădere ușoară, exceptând pe cursurile inferioare ale Siretului și Prutului (sector aval s.h. Oancea), unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile din...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 08.07.2020 ora 07.00 – 09.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, în scădere ușoară, cu excepţia cursurile superioare ale Mureșului (amonte Glodeni) și Oltului (aval Micfalău), cursurile mijlocii şi inferioare Someșului, Barcăului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 07.07.2020 ora 07.00 – 08.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 06.07.2020 ora 07.00 – 07.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a  precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 05.07.2020 ora 07.00 – 06.07.2020 ora 07.00

  Debitele vor fi în general creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării și numai prin propagare pe Prut – aval Ungheni, exceptând cursurile Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 04.07.2020 ora 07.00 – 05.07.2020 ora 07.00

    Debitele vor fi în general creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării și numai prin propagare pe Prut – aval Ungheni, exceptând cursurile mijlocii și inferioare...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 03.07.2020 ora 07.00 – 04.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Mureșului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 02.07.2020 ora 07.00 – 03.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul Prutului - aval Ungheni, unde vor fi în creştere prin propagare. Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 01.07.2020 ora 07.00 – 02.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul Prutului - aval Ungheni, unde vor fi în creştere prin propagare. Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 30.06.2020 ora 07.00 – 01.07.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în  scădere, exceptând bazinele superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, Trotușului, Buzăului și unele râuri din Dobrogea unde vor fi în creștere datorită...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 29.06.2020 ora 07.00 – 30.06.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Crasna, bazinele superioare ale Someșului, Barcăului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.06.2020 ora 07.00 – 29.06.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul Prutului – aval Ungheni şi cursurile inferioare ale Jijiei şi Sitnei unde vor fi în creştere datorită propagării. Sunt posibile scurgeri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.06.2020 ora 07.00 – 28.06.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere exceptând cursul inferior al Mureşului, cursul inferior al Jiului, cursul Prutului -  aval Stânca-aval şi cursurile inferioare Jijiei şi Sitnei unde vor...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.06.2020 ora 07.00 – 27.06.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere exceptând cursul inferior al Mureşului, bazinul  superior si mijlociu al Jiului, cursul Prutului - aval Rădăuţi Prut şi cursurile mijlocii şi inferioare...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.06.2020 ora 07.00 – 26.06.2020 ora 07.00

  Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinul Someșul Mare, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.06.2020 ora 07.00 – 25.06.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării. Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.06.2020 ora 07.00 – 24.06.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Crișul Alb, Mureș și Timiș unde vor fi în scădere. Sunt...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.06.2020 ora 07.00 – 23.06.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din bazinele : Jiu, Vedea, Ialomiţa şi Olt inferior, unde vor fi în scădere. Sunt...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.06.2020 ora 07.00 – 22.06.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din zonele de câmpie din Oltenia și Muntenia unde vor fi în general staționare Sunt posibile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.06.2020 ora 07.00 – 21.06.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a  precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din Dobrogea, unde vor fi staționare și râurile din bazinul hidrografic Vedea,...

Noutăți Noutăți

Anunturi Anunturi