Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.11.2018 ora 07.00 – 21.11.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Crişuri, Bega, Timiş, Bârzva, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi pe cele din Dobrogea şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite și pe unele râuri mici din nordul și estul țării, ca urmare a precipitațiilor slabe cantitativ, prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă se vor menţine fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.


Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 01.10.2018 ora 07.00 – 02.10.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vișeu, bazinele superioare ale Someșului și Bistriței, unde vor fi în scădere. Sunt posibile creșteri izolate de...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 30.09.2018 ora 07.00 – 01.10.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Sucevei, Moldovei şi Bistriţei, unde vor fi în creștere prin propagare. Nivelurile pe râuri la staţiile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 29.09.2018 ora 07.00 – 30.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ușoară datorită precipitațiilor prognozate, pe râurile din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului Mare, Mureșului, Târnavelor și din bazinele superioare și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.09.2018 ora 07.00 – 29.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, cursul Someșului, cursul inferior al Mureșului și cursul superior al Prutului, unde...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.09.2018 ora 07.00 – 28.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale: Someşului, Oltului şi Argeşului şi cursul superior al Prutului, unde vor fi în creştere prin propagare. Pe râurile din...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.09.2018 ora 07.00 – 27.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crișul Negru, Bega, Timiș, Bârzava, Olt, Argeș, Siret, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.09.2018 ora 07.00 – 26.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare cu excepția râurilor din bazinul hidrografic Bistrița, cursul superior al Prutului, cursul mijlociu al Mureșului, cursurile mijlocii și inferioare ale...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.09.2018 ora 07.00 – 25.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.09.2018 ora 07.00 – 24.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș și pe unele râuri mici din bazinele mijlocii și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.09.2018 ora 07.00 – 23.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursul superior al Prutului unde vor fi în scădere. Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri de niveluri şi debite pe...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.09.2018 ora 07.00 – 22.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursul inferioar al Mureșului și cursul mijlociu și inferior al Timișului, unde vor fi în creștere prin propagare și cursurile mijlocii și inferioare...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.09.2018 ora 07.00 – 21.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Bârlad, cursurile inferioare ale Someșului și Mureșului și cursul superior al Prutului, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.09.2018 ora 07.00 – 20.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Suceava, Bârlad, cursul inferior al Prutului, unde vor fi în scădere și cursul superior al Prutului și cursul...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.09.2018 ora 07.00 – 19.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Siret (exceptând Trotușul), cursurile superioare și mijlocii ale Someșului și Mureșului și cursul...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.09.2018 ora 07.00 – 18.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Moldova, Bistriţa, cursul superior al Siretului şi cursul inferior al Prutului, unde vor fi în scădere. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.09.2018 ora 07.00 – 17.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, din bazinele superioare ale râurilor: Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Mureș, Suceava, Moldova,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.09.2018 ora 07.00 – 16.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, bazinele superioare ale Someșului, Bistriței, Moldovei și Sucevei și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.09.2018 ora 07.00 – 15.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile Siretului și Prutului şi cursurile inferioare ale: Sucevei, Moldovei şi Bistriţei, unde vor fi în scădere uşoară. Sunt posibile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.09.2018 ora 07.00 – 14.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile Siretului și Prutului, unde vor fi în scădere uşoară. Sunt posibile creşteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.09.2018 ora 07.00 – 13.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și cursurile superioare ale Siretului și Prutului, unde vor fi în scădere. Sunt posibile creşteri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.09.2018 ora 07.00 – 12.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul superior al Prutului, unde vor fi în creştere prin propagare și râurile din bazinele superioare ale Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.09.2018 ora 07.00 – 11.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, pe cursul superior al Oltului şi cursul inferior al Someşului, unde vor fi în uşoară...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.09.2018 ora 07.00 – 10.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinul Jiului, unde vor fi în scădere uşoară. Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 08.09.2018 ora 07.00 – 09.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm.Sărat, Putna, Trotuş, Bârlad, cursul inferior al Prutului şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 07.09.2018 ora 07.00 – 08.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursurile inferioare ale râurilor: Mureș, Timiș, Bârzava, Suceava, Moldova, Bârlad, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 06.09.2018 ora 07.00 – 07.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Siret, Prut, Bârlad, cursul superior şi mijlociu al Oltului şi cursurile inferioare ale Someşului şi Timişului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 05.09.2018 ora 07.00 – 06.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinul inferior al Oltului şi bazinele mijlocii și inferioare ale...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 04.09.2018 ora 07.00 – 05.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinul mijlociu al...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 03.09.2018 ora 07.00 – 04.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, cursul Siretului, cursul inferior al Moldovei și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde vor fi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 02.09.2018 ora 07.00 – 03.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere uşoară pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Siret (exceptând  râurile din bazinele Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Bârladului), Prut (exceptând bazinul Jijiei)...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 01.09.2018 ora 07.00 – 02.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere uşoară pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Siret (exceptând  râurile din bazinele Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Bârladului), Prut (exceptând bazinul Jijiei)...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 31.08.2018 ora 07.00 – 01.09.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere uşoară pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crișul Alb, Arieș, Jiu, Suceava, Moldova, Bistrița, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Prut și pe cursul inferior al...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 30.08.2018 ora 07.00 – 31.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Putna, Bârlad, cursul inferior al Someșului...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 29.08.2018 ora 07.00 – 30.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm.Sărat, Putna, Bârlad, Jijia, cursul mijlociu şi inferior al Prutului...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.08.2018 ora 07.00 – 29.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare exceptând râurile din bazinele : Vişeu, Iza, Crişul Negru, Bârzava, Moraviţa, Jiu (exceptând cursul său mijlociu şi inferior) Suceava şi Moldova unde vor fi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.08.2018 ora 07.00 – 28.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.08.2018 ora 07.00 – 27.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din jumătatea de vest a țării, unde vor fi în creștere datorită precipitațiilor însemnate cantitativ prognozate. Sunt posibile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.08.2018 ora 07.00 – 26.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând Vişeul, Iza, cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Prutului şi pe cursul inferior al Mureşului, unde vor fi în uşoară scădere. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.08.2018 ora 07.00 – 25.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile Suceava şi Moldova unde vor fi în scădere uşoară. Pe râul Trotuş debitele vor fi in creştere prin propagare. Sunt posibile scurgeri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.08.2018 ora 07.00 – 24.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Mureș, Timiș, Suceava și Trotuș, unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.08.2018 ora 07.00 – 23.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale râurilor Timiș și Bărzava și bazinul superior și mijlociu al Mureșului unde vor fi în creștere ușoară...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.08.2018 ora 07.00 – 22.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Siretului şi Prutului, unde vor fi în scădere uşoară. Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.08.2018 ora 07.00 – 21.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând Mureşul şi cursul superior al Prutului unde vor fi în scădere uşoară, iar pe cursurile inferioare ale Siretului şi  Buzăului vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.08.2018 ora 07.00 – 20.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someşul Mic, Lăpuş şi cursul inferior al Jiului unde vor fi în scădere şi râurile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.08.2018 ora 07.00 – 19.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării pe pe cursurile superioare ale Mureşului, Oltului, Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.08.2018 ora 07.00 – 18.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede, pe cursurile superioare ale...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.08.2018 ora 07.00 – 17.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate şi propagării pe majoritatea râurilor din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş şi bazinele...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.08.2018 ora 07.00 – 16.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.08.2018 ora 07.00 – 15.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în scǎdere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, cursurile inferioare ale Mureșului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.08.2018 ora 07.00 – 14.08.2018 ora 07.00

Debitele vor fi în scǎdere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someşul Mic, Crasna, Barcău, Cerna, Jiu, Bistriţa, Trotuş, Buzău, Bârlad şi pe...

Noutăți Noutăți