Proiecte internationale

Proiecte cu finantare internationala finalizate in ultimii 5 ani

DANUBE FLOODPLAIN - „Reducerea riscului la inundații prin restaurarea luncii inundabile a fluviului Dunărea și a afluenților" (2014-2020)

 • Proiectul DANUBE FLOODPLAIN se realizează cu sprijinul Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), cea mai importantă platformă de cooperare în gestionarea riscurilor la inundații și managementul bazinelor hidrografice din districtul hidrografic al Dunării. (mai mult…)

DANUBE WATER - „Danube Water Integrated Management" (2012-2015)

 • Imbunatatirea sistemelor de monitorizare a apei si de avertizare, de diseminare a datelor la frontiera romano-bulgara (www.danube-water.eu )

TR 10 IB EN 01 - „Capacity building to implement the Flood Directive in Turkey" (2012-2014)

 • Asistenta tehnica oferita autoritatilor din Turcia pentru implementarea Directivei Inundatiilor in perspectiva integrarii in UE.

CLEANWATERSistem integrat pentru protectia resurselor de apa amenintate de poluarea cu compusi ai azotului" (2010-2014)

 • Realizarea unui instrument de decizie în managementul durabil al resurselor de apa la nivelul unui bazin hidrografic, prin utilizarea modelarii matematice ca suport pentru determinarea bilantului de nutrienti din resursele de apa de suprafata si subterane, pe baza unor tendinte si scenarii predefinite privind evolutia activitatilor umane, în contextul schimbarilor climatice. (mai mult…)

ECLISE - „Dezvoltatea unor servicii de informare climatica pentru Europa" (2011-2014)

 • Realizarea unui Serviciului European care se raspunda nevoilor privind informatiile climatice ale statelor sale membre UE  prin implicarea serviciilor nationale într-o abordare europeana si oferirea unei perspectiva privitoare la valorificarea rezultatelor proiectelor de cercetare anterioare privind schimbarile climatice. (mai mult…)

FLOOD-CBA - „Platforma de informare pentru evaluarea costurilor si beneficiilor masurilor de prevenire a inundatiilor" (2013-2014)(mai mult…)

ENVIROGRIDS - „Building Capacity for a Black Sea Catchement Observation and Assessment System supporting Sustainable Development" (2009-2013)

 • Construirea unui sistem de observare si evaluare a bazinului Marii Negre pentru sustinerea dezvoltarii durabile in zona (mai mult…)

RESTORE - Rivers: Engaging, Supporting and Transferring knOwledge for Restoration in Europe" (2011-2013)

 • Dezvoltarea si diseminarea celor mai bune practici din Europa, in ceea ce priveste restaurarea cursurilor de apa.(mai mult…)

IS-ENES 1 -„InfraStructure for the European Network for the Earth System Modelling" (2009-2013) (mai mult…)

 

***

Proiecte cu finantare internationala in curs de derulare

IS-ENES 2 - „InfraStructure for the European Network for the Earth System Modelling"  (2013-2017)

 • Este o continuare a proiectului IS-ENES 1 care a avut ca scop realizarea unui Centru al Resurselor de Modelare a unui Sistem Virtual  (VERC) , integrand Sistemele de Modelare a Pamantului din Europa  si Hardware-ul, soft-ul si datele privind mediul ale  acestora . (mai mult…)

SNOWBALL -Integrarea datelor de teledetectie, din modelare si in-situ pentru evaluarea parametrilor stratului de zapada si a hazardelor asociate in perspectiva schimbarilor climatice" (2014-2017)

 • Proiectul va furniza un sistem prototip de monitorizare a zapezii, care va combina datele zilnice furnizate de satelitii Sentinel-1 si Sentinel-3, cu observatii in-situ de la statiile meteorologice si cu cele mai moderne modelari climatice ale stratului de zapada (mai mult…)

FREEWAT - FREE and open source software tools for WATer resource  management" (2014-2017)

 • In cadrul proiectului FREEWAT se va realiza o platforma de gestiune a resurselor de apa, atat de suprafata cat si subterane, soft-ul produs putand fi utilizat, fara costuri, de catre autoritatile sau institutiile interesate din tarile participante la proiect. (www.freewat.eu )

EAST AVERT - „The prevention and protection against floods in the upper Siret and Prut River Basins, through the implementation of a modern monitoring system with automatic stations"  (2013-2015) 

 • imbunatatirea managementului viiturilor, al poluarilor accidentale din bazin si al calitatii resurselor de apa, pentru prevenirea situatiilor de urgentă (mai mult…)

JOINTISZA - „Consolidarea cooperării în cadrul realizării planurilor de management a bazinelor a planurilor de prevenirea riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor în bazinul hidrografic Tisa"  (2017-2019)

 • Scopul principal al proiectul este de a îmbunătăți în continuare integrarea aspectelor de management al apei și prevenirii riscului la inundații pentru următorul ciclu al planificării în conformitate cu legislația europeană  din domeniu. Rezultatul principal al proiectului va fi un draft final actualizat al Planului Integrat de Management al Bazinului Hidrografic Tisa care include deja aspecte ale Directivei Inundații.Site-ul proiectului este ( http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza )

DANUBE FLOODPLAIN - „Reducerea riscului la inundații prin restaurarea luncii inundabile a fluviului Dunărea și a afluenților"  (2018-2020)

 • Scopul proiectului: Îmbunătățirea managementului apelor transfrontaliere și prevenirea riscului la inundații, maximizând în același timp beneficiile pentru biodiversitate => crearea unei rețele de ecosisteme acvatice mai stabile și bogate în specii, care să ofere avantaje suplimentare comunităților locale și care să reducă atât impactul diferitelor activități umane, precum și efectul evenimentelor climatice extreme. (mai mult…)
 • Mai multe informații legate de activitățile desfășurate în cadrul proiectului se pot găsi pe pagina web a programului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-floodplain 

Anunțuri Anunțuri