Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2022 ora 07.00 – 27.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare, cursul superior și mijlociu al Sucevei, cursul superior al Prutului și cursul mijlociu al Siretului, unde au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Tazlău, Bârlad, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Ialomiței și  Prutului și pe cele din Dobrogea, unde se situeaza la valori cuprinse între 30-80%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.09.2022 ora 07.00 – 03.09.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor, căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad și afluenții Prutului unde au fost staționare.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, creșteri semnificative de niveluri și debite cu atingerea și depășirea COTELOR DE APĂRERE și efecte de inundații locale, s-au înregistrat pe unele râuri din jumătatea de sud a țării, cu precădere în bazinul inferior al Oltului, datorită precipitațiilor, importante cantitativ, cu caracter torențial căzute în interval și propagării.
Debitele se situează la valori în jurul și peste normalele lunare, exceptând Putna, Rm. Sărat, cursul mijlociu si inferior al Sucevei, bazinul inferior al Bistriței (afluent al Siretului), cursul inferior al Trotușului și afluenții săi Oituz și Cașin, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 80% din normalele lunare și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul Bârlad si pe afluenții Prutului.
În interval  s-a  situat la COTA DE INUNDAȚIE râul Lotru la stația hidrometrică Vl. lui Stan (195)-jud. VL și peste:
COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Monoroștia – Monoroștia (200+7)-jud. AR, Bega – Făget (220+10)-jud. TM, Gladna - Firdea (110+15)-jud. TM, Hăuzeasca – Firdea (180)-jud. TM, Pârâul Galben – Baia de Fier (220+4)-jud. GJ, Olănești – Olănești Băi (230+29)-jud. VL, Cheia – Vl. Cheii (175+5)-jud. VL, Otăsău – Păușești (100)—jud. VL, Bistricioara – Tomșani (100)-jud. VL, Cerna – Cerna (170+4)-jud. VL și Bistrița – Genuneni (150+5)-jud. VL;
Se situează peste:
COTA DE INUNDAŢIE  râul Olteț la stația hidrometrică Nistorești (160)-jud. GJ;
COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Jiu – Răcari (330+10) – jud. Dj, Latorița – Gura Latoriței (205+15)-jud. VL, Bistrița – Costești (40)-jud. VL și Râul Doamnei – Bahna Rusului (170+2) – jud. AG.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ Nr. 60 din 02.09.2022.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.