Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.01.2020 ora 07.00 – 25.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice (exceptând cursurile râurilor Someșul Mic, Bega, Bârzava, Caraș, Cerna,  Bârlad și Prut, cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului, Nerei, Jiului, Argeşului, Vedei, Dâmboviței, Ialomiţei și Trotușului și cursurile inferioare ale Mureșului și Siretului) s-au menținut fără modificări importante, exceptând râurile din bazinele Crasna, Mureș superior, Olt superior și mijlociu, Argeș superior, unde au fost în extindere și ușoară intensificare, iar pe cele din bazinul Someș, au fost în diminuare.
Predomină podul de gheață în bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, bazinele superioare ale Crişului Repede, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
S-a format zăpor (aglomerări de ghețuri) pe pe Ialomicioara la s.h. Fieni și curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la staţiile hidrometrice: Someș – Nepos și sectorul Ulmeni – Aciua, Mureș – Stânceni și Luduș, Gâlda – Benic, Ampoi – Bărăbanț, Timiș – Caransebrș, Gilort - Turburea, Cibin - Sibiu, Cerna – Măciuca, Ialomița-Târgoviște Moldova – Roman, pe râul Bistrița pe sectorul Dorna Arini – Frumosu.
 Gilort – Turburea, Cibin- Sibiu, Râul Doamnei – Bahna Rusului, Bughea- Bughea de Jos, Ialomița-Târgoviște și Bistrița pe sectorul Dorna Arini – Frumosu, Trotuș – Onești și Trotuș-Vrânceni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Caraş, Nera, Bârlad, bazinul superior al Jijiei, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Turcu, Homorod, Hârtibaciu, Cerna, Beica, Cungrişoara) și ai Argeșului superior (Râul Doamnei, Cârcinov şi Dâmbovnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.10.2019 ora 07.00 – 05.10.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Trotuș, Putna,  Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, Ialomița, Argeș, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Jiului și Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Bistriței, pe cele din Dobrogea și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Moldovei și cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului și Bârzavei.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, bazinul superior al Bârzavei, afluenții Prutului și afluenții din bazinele inferioare ale Jiului și Oltului debitele au fost în general staționare, iar pe celelalte râuri în scădere. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moldova, Bistrița, Ialomița, Motru, bazinele superioare ale Buzăului, Trotușului și Argeșului, cursurile superioare ale Someșului Mic, Bârzavei și Oltului (amonte s.h. Podu Olt) și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele râurilor: Mara, Jijia, pe unii afluenți ai Someșului (Șieu, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Crișurilor (Vl. Roșie, Cigher), Mureșului (Niraj, Comlod, Laslea, Vișa, Secaș, Râul Mare), Jiului inferior (Coşuştea, Amaradia), Oltului inferior (Olteţ, Topolog) şi  pe cursul superior al Siretului.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri