Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, iar numai prin propagare pe cursul superior al Prutului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Timișului și cursurile inferioare ale  Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Sucevei, Moldovei, Bistriței și Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Cerna, Jiu, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, pe afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri în general în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinul superior al Buzăului, în bazinul Jijiei, pe unii afluenți ai Siretului inferior şi pe unii afluenţi mici ai Prutului aval de S.H. Drânceni.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava,  bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici, pe cursul Crișului Alb, cursul mijlociu și inferior al Someșului și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe unii afluenți ai Trotușului (Dofteana, Oituz). 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 28.09.2020,
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.07.2020 ora 07.00 – 06.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Târnave, Moravița, Buzău, cursurile mijlocii ale Mureșului (sector Luduș – Brănișca) și Siret (sector Lespezi – Drăgeşti), cursul superior al Bârzavei și cursul Prutului pe sectoarele Oroftiana –Rădăuţi Prut şi Drânceni – Şiviţa, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinul hidrografic Vedea și bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, unde au fost relativ staționare.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Mureșului.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE ATENȚIE s-au produs pe unele râuri mici din Dobrogea, ca urmare a precipitațiilor înregistrate sub formă de aversă, cu caracter torențial.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișuri, Mureș, Bârzava, Caraș, Nera, Jiu, Suceava, bazinele superioare ale Moldovei, Trotușului, cursul superior și mijlociu al Bistriței, cursurile mijlocii și inferioare ale Begăi, Timișului, cursurile inferioare ale Barcăului și Cernei, pe cursurile Siretului și Prutului şi mai mici (10-30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Ungheni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
Se situează peste:
- COTELE DE PERICOL râul Prut la stațiile hidrometrice Drânceni (700+5) – jud.VS şi Fălciu (600+38) – jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (600+2) – jud.IS,  Prut - Prisăcani (520+76) – jud.IS și  Prut – Oancea (550+30) – jud.GL;
- COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Casimcea – Cheia (150) – jud.CT și
Prut – Şiviţa (360+26) jud. GL.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.07.2020.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri