Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.10.2022 ora 07.00 – 03.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinul hidrografic al Mureșului, cursurile inferioare ale Izei, Turului, Crișului Alb, cursul mijlociu al Someșului și cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Begăi, Timișului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, bazinele superioare și mijlocii ale Izei, Turului, Crișului Alb, bazinul superior și inferior al Someșului, bazinele superioare ale Crișului Negru, Begăi, Timișului, Prutului, debitele au fost în scădere, iar pe celelalte au fost relativ staționare.
Creșteri ușoare de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din Maramureș, ca urmare a precipitațiilor, izolat, căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, bazinul superior și mijlociu al Jiului, cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei şi Trotuşului, cursul superior şi mijlociu al Bistriţei și unii afluenți din bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.07.2022 ora 07.00 – 06.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului şi Argeşului, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului  şi numai prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Buzăului şi Putnei şi pe cursul superior al Prutului. 
S-au mai înregistrat creşteri mici de niveluri şi debite pe unele râuri şi sectoare de râu din zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării, iar pe celelalte râuri au fost, în general staționare.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, formarea de viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite s-au produs pe unele râuri mici din Banat, Oltenia şi Muntenia datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, cu caracter torențial, mai însemnate cantitativ, căzute în interval. 
Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-50%, mai mari (50-90% din normalele lunare) pe cursurile superioare ale Jiului, Timişului şi Nerei şi pe afluenții Prahovei, şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Bistra, Moravița, Nera, Cerna, Siret (exceptând  cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, Trotuşului şi Buzăului), cursurile superioare şi mijlocii ale Vedei şi Argeşului, pe unii afluenţi ai Oltului inferior şi pe unele râuri din Dobrogea.
În interval au fost emise opt AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este  în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 05.07.2022.