Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.02.2020 ora 07.00 – 25.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Mureș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Trotuș, bazinul superior al Bistriței, bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor, Begăi și Timișului și în general staționare pe celelalte râuri.
Creșteri mai însemnate de debite și niveluri datorită cedării mai acentuate din stratul de zăpată pe fondul temperaturilor ridicate și a precipitațiilor căzute în interval s-au înregistrat pe râurile din bazinele Lăpuș și Arieș.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente în izolat pe unii afluenţi mici ai Mureşului şi Oltului au fost în diminuare și restrângere, iar cele prezente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stașiile hidrometrice: Bistrița-Dorna Arini; Dorna-Dorna Cândreni; Neagra-Gura Negrii.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Arieș, bazinele superioare ale Crișului Repede, Mureșului, Timișului, pe cursurile Siretului, Sucevei, cursul superior Trotușului și cursurile superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Alb, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, Jijia, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei şi pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.12.2019 ora 07.00 – 07.12.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bârzava, Jiu, bazinul superior al Oltului, cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursurile inferioare ale Mureșului (sector Brănișca – Nădlac), Begăi și Timișului, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Lăpuș și Crișul Repede, unde au fost în creștere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă. 
Mici creșteri de debite și niveluri ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna și bazinul superior al Timișului.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, năboi, izolat pod de gheaţă) s-au menținut fără modificări importante pe râurile din Moldova, pe Arieș, Târnave și unii afluenți ai Mureșului inferior, au fost în uşoară exindere şi intensificare pe râurile din bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului și au fost în diminuare și restrângere pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău și bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiţei. 
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mara – Vadu Izei, Sălăuța – Salva, Someșul Cald – Smida,Fizeș – Fizeșu Gherlii, Mureș – Topliţa şi Glodeni, Răstolița – Răstolița, Arieş pe sectorul Buru – Turda, Târnava Mică – Târnăveni, Topolog – Milcoiu, Bistriţa pe sectorul Cârlibaba – Frumosu, Trotuş – Vrânceni  şi Neagra – Gura Negrii.
Podul de gheată se găseşte izolat în bazinele râurilor: Iza, bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei, Bistriţei, Moldovei, Bârladului şi pe afluenţii Prutului superior.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Mara, Tur, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, unii afluenţi ai Someșului (Şieu, Ilişua, Lonea, Lăpuş, Cavnic) și Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Secaș, Ampoi, Sebeş, Râul Mare).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri