Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.12.2022 ora 07.00 – 06.12.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri și Timiș, unde au fost în scădere.
Creșteri ușoare de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice ale Barcăului, Arieșului și bazinul superior al Crasnei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80% din normele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, bazinul superior și cursul Mureșului, cursul superior al Oltului și unii afluenți din bazinul superior al acestuia, cursurile superioare și mijlocii ale Bistriței, Trotușului, unii afluenți din bazinul mijlociu al Jiului și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Cerna, Vedea, Neajlov, Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia și unii afluenți din bazinul superior al Argeșului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.09.2022 ora 07.00 – 08.09.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Crasna, Barcău, Moldova şi unii afluenți ai Someşului Mare, Bistriței şi Trotuşului, unde au fost ȋn creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării.
Pe râurile din bazinele Bârladului, Prutului (exceptând cursul superior), bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței, cursul Siretului şi cele din Dobrogea, debitele au fost, în general, staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste normalele lunare, exceptând râurile din bazinele Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Bega, Timiș, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Neajlov, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Suceava, cursul inferior al Ialomiței, cursul mijlociu şi inferior al Bistriței, afluenții Mureșului mijlociu și inferior şi râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 80% din normalele lunare și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe cursul superior al Siretului, cursul inferior al Bistriței, pe râurile din bazinele Bârlad și Jijia.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.