Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.09.2022 ora 07.00 – 30.09.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Repede, Târnave, bazinele superioare ale Crişului Negru, Arieşului şi pe cursurile inferioare ale Someşului Mic, Someşului, Mureşului şi Timişului.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret (exceptând cursul superior şi mijlociu al Bistriței), Bârlad, Prut şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Jiu, bazinul superior și inferior al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Trotuşului, pe cursul superior și mijlociu al Bistriței, unii afluenți din bazinul superior al Ialomiței și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+15) – jud. TM.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.07.2022 ora 07.00 – 09.07.2022 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și bazinul superior al Timișului unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, iar pe cursul superior al Prutului creșterile s-au datorat numai propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice Tur, Crasna, Bârlad, pe cursul inferior al Someșului, pe afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, formarea de viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite s-au produs pe unele râuri mici din Maramureș, Banat și vestul Olteniei, datorită precipitațiilor înregistrate sub formă de aversă și cu caracter torențial, izolat mai însemnate cantitativ. 
Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-50%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe unii afluenţi ai Moldovei (Ozana), Bistriţei (Neagra, Cracău),Trotuşului (Uz şi Asău) și pe unii afluenţi din bazinul inferior al Argeșului și din bazinul superior al Ialomiței şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Târnave, Bistra, Moravița, Nera, Râul Doamnei, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, unii afluenți ai Oltului, cursurile Siretului, Prutului și pe unele râuri din Dobrogea.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 39 din 08.07.2022, până la ora 24:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.