Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.09.2022 ora 07.00 – 30.09.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Repede, Târnave, bazinele superioare ale Crişului Negru, Arieşului şi pe cursurile inferioare ale Someşului Mic, Someşului, Mureşului şi Timişului.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret (exceptând cursul superior şi mijlociu al Bistriței), Bârlad, Prut şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Jiu, bazinul superior și inferior al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Trotuşului, pe cursul superior și mijlociu al Bistriței, unii afluenți din bazinul superior al Ialomiței și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+15) – jud. TM.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.07.2022 ora 07.00 – 10.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Jiului şi afluenților săi, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagăriI, cursul inferior al Siretului și cursul superior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare.
Mici creşteri izolate de niveluri şi debite s-au mai înregistrat şi pe unele râuri şi sectoare de râu din zonele  de deal şi munte.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Crasna, Crişuri, Târnave, Bârlad, şi cursul inferior al Prutului, debitele au fost staționare.
   Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, formarea de viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite s-au produs pe unele râuri mici din centrul țării datorită precipitațiilor înregistrate sub formă de aversă și cu caracter torențial, izolat mai însemnate cantitativ. 
Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-50%, mai mari (în jurul şi peste normalele lunare) pe unii afluenţi: ai Moldovei (Ozana), ai Bistriţei (Neagra) şi ai Trotuşului (Asău) şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Târnave, Bistra, Moravița, Nera, Râul Doamnei, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, unii afluenți ai Jiului şi Oltului, cursurile Siretului, Prutului și pe unele râuri din Dobrogea.
În interval au fost emise trei ATENȚIONARE HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.