Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.09.2022 ora 07.00 – 30.09.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Repede, Târnave, bazinele superioare ale Crişului Negru, Arieşului şi pe cursurile inferioare ale Someşului Mic, Someşului, Mureşului şi Timişului.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret (exceptând cursul superior şi mijlociu al Bistriței), Bârlad, Prut şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Jiu, bazinul superior și inferior al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Trotuşului, pe cursul superior și mijlociu al Bistriței, unii afluenți din bazinul superior al Ialomiței și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+15) – jud. TM.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.08.2022 ora 07.00 – 10.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Bistriței, iar pe cursurile inferioare ale Vișeului, Izei și Turului, creșterile s-au datorat numai propagării.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în general staționare. 
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, formarea de viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite s-au produs pe unele râuri mici din Maramureș, Transilvania, Banat, Crișana şi sudul Moldovei, ca urmare a precipitațiilor înregistrate, sub formă de aversă și cu caracter torențial, izolat mai însemnate cantitativ. 
Se situează la COTA DE INUNDAŢIE râul Tecucel la staţia hidrometrică Tecuci (450)-jud. GL.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Saşa la stația hidrometrică Poieni (50+12)-jud. TM.
În interval au fost emise şapte AVERTIZĂRI HIDROLOGICE și şapte ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Debitele medii zilnice se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Someșul Mare, Lăpuș, Crișul Repede, bazinul superior al Barcăului, pe cursurile superioare ale Bistriței, Siretului și Trotușului, mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele: Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Amaradia, Suceava, Moldova, Bârlad, cursul Tazlăului, cursul superior al Siretului, pe unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior al Oltului și din bazinul superior al Argeșului.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 08.08.2022.