Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.09.2022 ora 07.00 – 30.09.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Repede, Târnave, bazinele superioare ale Crişului Negru, Arieşului şi pe cursurile inferioare ale Someşului Mic, Someşului, Mureşului şi Timişului.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret (exceptând cursul superior şi mijlociu al Bistriței), Bârlad, Prut şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Jiu, bazinul superior și inferior al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Trotuşului, pe cursul superior și mijlociu al Bistriței, unii afluenți din bazinul superior al Ialomiței și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+15) – jud. TM.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.08.2022 ora 07.00 – 11.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Olt superior şi mijlociu, Suceava, Moldova, bazinele superioare ale Jiului şi Argeşului şi numai prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişurilor, Bistriței, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Bârladului şi pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Mureş (exceptând Arieşul), cursurile superioare ale Crişurilor, Bistriței şi Trotuşului, debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost în general staționare.
Debitele medii zilnice se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Crișul Repede şi mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele: Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Amaradia, Suceava, Bârlad, cursul Tazlăului, cursul superior al Siretului, pe unii afluenţi ai Bistriței, pe unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior al Oltului și din bazinul superior al Argeșului.
În interval au fost emise o AVERTIZARE și patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 45 din 10.08.2022.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.