Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2022 ora 07.00 – 27.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare, cursul superior și mijlociu al Sucevei, cursul superior al Prutului și cursul mijlociu al Siretului, unde au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Tazlău, Bârlad, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Ialomiței și  Prutului și pe cele din Dobrogea, unde se situeaza la valori cuprinse între 30-80%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.09.2022 ora 07.00 – 14.09.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Crișului Repede, Mureșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării și râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Ialomița, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Prutului și unii afluenți ai Bârladului, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80% din normalele lunare, mai mari (in jurul si peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișuri Repede, Crișul Negru, Bega, Bârzava, Moravița, bazinul superior și inferior al Someșului, bazinele superioare și mijlocii ale Jiului, Argeșului, Bistriței, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Crasnei, Crișului Alb, Mureșului, Târnavelor, Ialomiței, Trotușului și cursul inferior al Siretului și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Bârlad și Jijia, pe cursul superior al Siretului și pe cursul inferior al Bistriței.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.