Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, iar numai prin propagare pe cursul superior al Prutului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Timișului și cursurile inferioare ale  Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Sucevei, Moldovei, Bistriței și Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Cerna, Jiu, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, pe afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri în general în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinul superior al Buzăului, în bazinul Jijiei, pe unii afluenți ai Siretului inferior şi pe unii afluenţi mici ai Prutului aval de S.H. Drânceni.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava,  bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici, pe cursul Crișului Alb, cursul mijlociu și inferior al Someșului și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe unii afluenți ai Trotușului (Dofteana, Oituz). 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 28.09.2020,
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.07.2020 ora 07.00 – 18.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Barcău, Crişul Alb, Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Suceava, Moldova, în bazinele superioare ale Crişului Repede şi Timişului, în bazinul superior şi mijlociu al Crişului Negru, pe cursul inferior al Mureşului şi pe cursul mijlociu şi inferior al Arieşului.
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul Siretului, râurile din bazinele hidrografice: Prahova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Prut (exceptând Jijia) şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului, unde au fost în scădere. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Bârzava, pe cursurile superioare ale Timişului, Caraşului, Nerei, Sucevei, Trotuşului, pe cursul mijlociu al Begăi, cursul superior al Trotuşului şi pe cursul inferior al Prutului şi mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa, Bârlad, Jijia, pe unii afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), afluenții Crișului Negru (Holod, Teuz) și pe unii afluenții ai Mureșului superior și mijlociu (Niraj, Comlod, Domald, Secaș, Pianu).
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râul Prut la s.h. Oancea (550+20)-jud.GL şi la s.h. Şiviţa (435+27) jud.GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară; 
- COTELE DE ATENȚIE râul Sașa la s.h. Poieni (50+1) – jud.TM și râul Prut la s.h. Fălciu (500+43) – jud.GL.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 17.07.2020.

 


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri