Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2022 ora 07.00 – 27.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare, cursul superior și mijlociu al Sucevei, cursul superior al Prutului și cursul mijlociu al Siretului, unde au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Tazlău, Bârlad, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Ialomiței și  Prutului și pe cele din Dobrogea, unde se situeaza la valori cuprinse între 30-80%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.08.2022 ora 07.00 – 19.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vedea, Argeş, Ialomița, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Oltului şi râurile din Dobrogea unde au fost staționare.
Pe cursurile inferioare ale Someşului, Moldovei, Trotuşului, Rm. Sărat şi pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului, debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80% din normalele lunare, mai mari (peste mediile multianuale lunare) pe cursul superior al Sucevei şi mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe: Bârzava, Moravița, Nera, Cerna, Rm. Sărat și pe unii afluenți ai Bârladului, ai Oltului mijlociu și inferior și ai Argeșului superior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.