Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, iar numai prin propagare pe cursul superior al Prutului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Timișului și cursurile inferioare ale  Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Sucevei, Moldovei, Bistriței și Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Cerna, Jiu, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, pe afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri în general în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinul superior al Buzăului, în bazinul Jijiei, pe unii afluenți ai Siretului inferior şi pe unii afluenţi mici ai Prutului aval de S.H. Drânceni.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava,  bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici, pe cursul Crișului Alb, cursul mijlociu și inferior al Someșului și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe unii afluenți ai Trotușului (Dofteana, Oituz). 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 28.09.2020,
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.07.2020 ora 07.00 – 20.07.2020 ora 07.00


Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Nera, Suceava, Putna, Rm. Sărat, cursul mijlociu și inferior al Bârzavei, cursul inferior al Moldovei, unii afluenți ai Mureșului mijlociu (Sebeș, Pian, Cugir, Orăștie, Strei), cursul Prutului pe sectoarele amonte Rădăuţi Prut şi aval Stânca unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Jijia, Bârlad, bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței și râurile din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Debitele se situează la valori mai mari, în jurul și peste normalele lunare pe  majoritatea râurilor, mai mici, sub normalele lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Caraș, Suceava, Moldova, Putna, Rm. Sărat, Bahlui, bazinul superior al Ialomiței bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Oltului și Argeșului și pe cursul Siretului şi mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.
Se situează peste:
-  COTA DE INUNDAȚIE:
râul Galda la s.h. Benic (125+1) - jud. AB.
-  COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Timiș – Lugoj (150+10) - jud.TM, Sebeș – Turnu Ruieni (250+1) – jud. CS
Se situează peste COTELE DE APᾸRARE râul Prut, pe sectorul aval Oancea, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
-  COTA DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+27)- jud. GL.
-  COTA DE ATENȚIE: Prut – Oancea (440+100)-jud.GL
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 41 din 19.07.2020.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri