Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.12.2022 ora 07.00 – 06.12.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri și Timiș, unde au fost în scădere.
Creșteri ușoare de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice ale Barcăului, Arieșului și bazinul superior al Crasnei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80% din normele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, bazinul superior și cursul Mureșului, cursul superior al Oltului și unii afluenți din bazinul superior al acestuia, cursurile superioare și mijlocii ale Bistriței, Trotușului, unii afluenți din bazinul mijlociu al Jiului și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Cerna, Vedea, Neajlov, Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia și unii afluenți din bazinul superior al Argeșului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.09.2022 ora 07.00 – 20.09.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe cursul Siretului, cursul Mureşului aval Toplița, cursul Oltului aval Sf. Gheorghe, cursurile inferioare ale Someşului, Crasnei, Crişurilor, Arieşului, Târnavelor, Begăi, Timişului, Buzăului, Bistriței şi Sucevei şi pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Vedea, Argeş, Ialomița, Bârlad, Prut (exceptând cursul superior), bazinul mijlociu şi inferior al Jiului şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri, s-au înregistrat pe unele râuri din Crișana și Maramureș, ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval și propagării. 
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare, mai mici (cu valori sub 80% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, Prut, Jijia, cele din Dobrogea, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului și unii afluenți ai Oltului mijlociu, cursurile inferioare ale Mureșului, Begăi, Timișului, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei şi pe cursul Siretului.

Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 70 din 19.09.2022.