Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, iar numai prin propagare pe cursul superior al Prutului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Timișului și cursurile inferioare ale  Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Sucevei, Moldovei, Bistriței și Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Cerna, Jiu, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, pe afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri în general în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinul superior al Buzăului, în bazinul Jijiei, pe unii afluenți ai Siretului inferior şi pe unii afluenţi mici ai Prutului aval de S.H. Drânceni.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava,  bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici, pe cursul Crișului Alb, cursul mijlociu și inferior al Someșului și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe unii afluenți ai Trotușului (Dofteana, Oituz). 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 28.09.2020,
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.07.2020 ora 07.00 – 21.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Arieș, Bega, Moravița, Caraș, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, bazinul superior și mijlociu al Timișului, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, bazinele superioare ale Ialomiței și Prahovei, cursul mijlociu și inferior al Prutului și pe râurile din Dobrogea, unde au fost în scădere. Pe râurile din bazinele hidrografice ale Crasnei și Jijiei, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste normalele lunare pe majoritatea râurilor, mai mici, sub normalele lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Putna, Rm. Sărat, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Argeșului, bazinul inferior al Ialomiței, cursurile mijlocii și inferioare ale Sucevei, Moldovei, Buzăului,  pe cursul Siretului și pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (10-30% din normalele lunare) se ȋnregistrează pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.
Se situează peste:
- COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Galda la s.h. Benic (100+10) - jud. AB, Gioagiu – Valea Mânăstirii (200+15) – jud. AB și Olt – Micfalău (210+4) jud. CV. 
Râul Prut pe sectorul aval Oancea, se situează peste COTELE DE APĂRARE, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
-  peste COTA DE INUNDAȚIE la s.h. Şiviţa (435+13)- jud. GL.
-  peste COTA DE ATENȚIE: Prut – Oancea (440+88)-jud.GL
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 42 din 20.07.2020.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri