Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, iar numai prin propagare pe cursul superior al Prutului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Timișului și cursurile inferioare ale  Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Sucevei, Moldovei, Bistriței și Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Cerna, Jiu, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, pe afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri în general în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinul superior al Buzăului, în bazinul Jijiei, pe unii afluenți ai Siretului inferior şi pe unii afluenţi mici ai Prutului aval de S.H. Drânceni.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava,  bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici, pe cursul Crișului Alb, cursul mijlociu și inferior al Someșului și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe unii afluenți ai Trotușului (Dofteana, Oituz). 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 28.09.2020,
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.07.2020 ora 07.00 – 22.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Siretului şi cursurile inferioare ale râurilor: Iza, Crişul Alb, Mureş, Timiş, Târnave, Ialomiţa, Putna şi Buzău, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinul Crasnei şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste normalele lunare pe majoritatea râurilor, mai mici, sub normalele lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Târnave, Bega, Nera, Vedea, Argeş, Suceava, Moldova, Putna, Rm. Sărat, Buzău, pe cursul Siretului, în bazinul mijlociu şi inferior al Oltului și pe râurile din Dobrogea. 
Cele mai mici valori (10-30% din normalele lunare) se ȋnregistrează pe râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa, Bârlad și Jijia.
Râul Prut pe sectorul aval Oancea, se situează peste COTELE DE APᾸRARE, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
- peste COTA DE INUNDAȚIE  la s.h. Şiviţa (435+5)-jud.GL; 
- peste COTA DE ATENȚIE la s.h. Oancea (440+75)-jud.GL.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 43 din 21.07.2020 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri