Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, iar numai prin propagare pe cursul superior al Prutului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Timișului și cursurile inferioare ale  Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Sucevei, Moldovei, Bistriței și Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Cerna, Jiu, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, pe afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri în general în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinul superior al Buzăului, în bazinul Jijiei, pe unii afluenți ai Siretului inferior şi pe unii afluenţi mici ai Prutului aval de S.H. Drânceni.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava,  bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici, pe cursul Crișului Alb, cursul mijlociu și inferior al Someșului și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe unii afluenți ai Trotușului (Dofteana, Oituz). 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 28.09.2020,
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.07.2020 ora 07.00 – 23.07.2020 ora 07.00


Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Arieș, Bega, Cerna, Trotuș, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb și Putnei și numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Vișeului, Izei, Turului, Bârzavei și Ialomiței.
Pe râurile din bazinele Vedea, Argeș, Bârlad, pe afluenții Prutului şi pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare, iar pe celelalte au fost în general în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Cerna, Jiu, Ialomița, Bistrița, Trotuș, bazinul superior al Oltului, pe cursurile Mureșului și Prutului şi pe cursurile superioare ale Carașului și Moldovei și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului si Jijiei.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Oancea – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
-  COTA DE ATENȚIE: Prut – Oancea (440+68)- jud.GL
-  COTA DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+3)- jud. GL.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE și efecte de inundații locale s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul, sud-vestul, centrul și sud-estul țării, datorită precipitațiilor, cu caracter sub formă de aversă şi cu caracter torențial, căzute în interval.
În interval s-au situat peste:
- COTA DE PERICOL
râul Crişul Negru la staţia hidrometrică Şuştiu (235+67)-jud. BH;
- COTA DE ATENŢIE râul Luncoiu la staţia hidrometrică Brad (200+25)-jud. HD.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și treisprezece ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare până la ora 10:00 ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 43 din 21.07.2020.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri