Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2022 ora 07.00 – 27.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare, cursul superior și mijlociu al Sucevei, cursul superior al Prutului și cursul mijlociu al Siretului, unde au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Tazlău, Bârlad, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Ialomiței și  Prutului și pe cele din Dobrogea, unde se situeaza la valori cuprinse între 30-80%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.08.2022 ora 07.00 – 23.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Prut (exceptând cursul superior), bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței și râurile din Dobrogea unde au fost, în general, staționare.
Pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, bazinele superioare ale Someşului şi Jiului şi bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, debitele au fost în scădere. 
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, formarea de viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de niveluri şi debite cu atingerea şi depăşirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs pe unele râuri mici din Banat, nordul Munteniei, Moldova și Dobrogea ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, mai însemnate cantitativ, căzute în interval. 
În interval s-a situat la COTA DE INUNDAȚIE râul Topolog la stația hidrometrică Saraiu (400) – jud. CT și peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Gladna – Firdea (110+6) – jud. TM și Ialomicioara – Fieni (300+60) - jud. DB.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80% din normalele lunare, mai mari, în jurul și peste normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice bazinele superioare ale Jiului, Sucevei, Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Bistriței, pe afluenții Jiului superior şi ai Oltului inferior şi mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe Rm. Sărat și pe unii afluenți ai Bârladului.
În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate, respectiv nouă ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 53 din 22.08.2022.