Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2022 ora 07.00 – 27.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare, cursul superior și mijlociu al Sucevei, cursul superior al Prutului și cursul mijlociu al Siretului, unde au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Tazlău, Bârlad, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Ialomiței și  Prutului și pe cele din Dobrogea, unde se situeaza la valori cuprinse între 30-80%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.08.2022 ora 07.00 – 25.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul Mureșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Siretului, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, Bârladului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru și Crișului Alb și cursurile superioare ale Oltului și Prutului, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele: Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare. 
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80% din normalele lunare, mai mari, în jurul și peste normalele lunare pe râurile din bazinele: Suceava, Putna, cursurile superioare ale Crișului Alb și Ialomiței, cursurile inferioare ale Crișului Negru și Crișului Repede, cursurile superioare și mijlocii ale Jiului și Bistriței și pe unii afluenți ai Trotușului şi mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe cursul superior al Siretului și pe râurile din bazinele Bârladului și Jijiei.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 24.08.2022 până la ora 24:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.