Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, iar numai prin propagare pe cursul superior al Prutului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Timișului și cursurile inferioare ale  Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Sucevei, Moldovei, Bistriței și Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Cerna, Jiu, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, pe afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri în general în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinul superior al Buzăului, în bazinul Jijiei, pe unii afluenți ai Siretului inferior şi pe unii afluenţi mici ai Prutului aval de S.H. Drânceni.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava,  bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici, pe cursul Crișului Alb, cursul mijlociu și inferior al Someșului și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe unii afluenți ai Trotușului (Dofteana, Oituz). 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 28.09.2020,
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.06.2020 ora 07.00 – 26.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului şi Ialomiţei, cursul Prutului - aval Oroftiana, cursul superior al Jiului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Jijiei, Bahluiului şi râul Miletin unde au fost în creştere prin propagare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs în bazinul superior Jiului, iar pe râul Prut şi pe cursurile inferioare ale Turului, Mureșului, Timişului și Bârzavei, cotele sunt depășite ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în bazinele hidrografice aferente acestor râuri.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Jiu – Câmpu lui Neag (400+20) – Jud. HD, Prut – Oroftiana (650+26)-jud.BT, Prut – Rădăuţi Prut (600+266)-jud.BT, iar ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară  şi Prut – Stânca-aval (375+75)-jud.BT 
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+28)-jud.SM, Timiș – Grăniceri (750+20) – jud. TM, Prut – Prisăcani (520+21)-jud.IS
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Mureş – Luduş (300+35)-jud.MS, Mureș – Săvârșin (325+35) – jud. AR,  Târnava Mică – Blaj (320+25)-jud.AB, Sașa – Poieni (50+10) – jud. TM, Bârzava – Partoş (50+142)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+10) – jud. TM, Jiu -  Amonte Rostovanu (100+25) – jud. HD, Jiu – Iscroni (195+13)-jud.HD, Jiu – Bărbăteni (250)-jud.HD, Rostovanu – Rostovanu (150+10) – jud. HD, Prut -  Ungheni (460+80)-jud.IS, Prut – Drânceni (560+48)-jud.VS, Prut – Fălciu (500)-jud.GL, Prut – Oancea (440+8)-jud.GL, Jijia – Chipereşti (400+30)-jud.IS și Miletin – Șipote (150+10) – jud. IS. 
În interval s-au situat peste: 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Izvor – Aleșd (100+25) – jud. BH, Sighișoara – Brazii (150+18) – jud. AR, Orăștie – Orăștie (200+10) – jud. HD 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 23 din 25.06.2020.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri