Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, iar numai prin propagare pe cursul superior al Prutului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Timișului și cursurile inferioare ale  Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Sucevei, Moldovei, Bistriței și Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Cerna, Jiu, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, pe afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri în general în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinul superior al Buzăului, în bazinul Jijiei, pe unii afluenți ai Siretului inferior şi pe unii afluenţi mici ai Prutului aval de S.H. Drânceni.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava,  bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici, pe cursul Crișului Alb, cursul mijlociu și inferior al Someșului și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe unii afluenți ai Trotușului (Dofteana, Oituz). 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 28.09.2020,
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.06.2020 ora 07.00 – 27.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Repede, Cerna, Jiu, bazinul superior al Barcăului, bazinele inferioare ale Târnavelor, cursul Prutului aval Stânca-aval, cursurile inferioare ale Mureșului, Jijiei, Bahluiului și Sitnei, unde au fost în creștere ca efect combinat al precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte sud – vestul şi vestul ţării, datorită precipitaţiilor torențiale căzute în interval sub formă de aversă, de scurtă durată,  însemnate cantitativ.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Rădăuţi Prut (600+142)-jud.BT, iar ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară şi Prut – Stânca-aval (375+75)-jud.BT 
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+6) – Jud.SM, Prut – Prisăcani (520+27) – Jud. IS. 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  , Târnava Mică – Blaj (320+25) – Jud.AB, Timiș – Grăniceri (600+132) – Jud.TM, Sașa – Poieni (50+8) – Jud.TM, Bârzava – Partoş (50+82) – Jud.TM, Rostovanu – Rostovanu (150) – Jud.HD, Jiu – Răcari (330+44) – Jud.DJ, Prut – Oroftiana (370+30) – Jud.BT Prut – Ungheni (460+92) – Jud.IS, Prut – Drânceni (560+68) – Jud.VS, Prut – Fălciu (500+10) – Jud.GL, Prut – Oancea (440+12) - Jud.GL şi Jijia – Chipereşti (400+39) – Jud.IS.
În interval s-au situat peste: 
- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Jiu – am. Confl. Rostovanu (320+5) – jud.GJ, Jiu – Câmpu lui Neag (400+30) – Jud. HD, Jiu – Iscroni (305+15) – Jud.HD, Rostovanu – Rostovanu (180) – Jud. HD, Lazaru – Lazaru (200+20) – Jud. HD.
- COTA DE INUNDAȚIE râul Buta la stația hidrometrică Buta (200) – Jud. HD.
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Jiu – Bărbăteni (250+15) – Jud.HD, Jiu – Sadu (300+55) – Jud.GJ, Jiu – Rovinari (280) – Jud.GJ, Bistrita – Teleşti (330+47) – Jud.GJ
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 24 din 25.06.2020.
 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri