Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, iar numai prin propagare pe cursul superior al Prutului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Timișului și cursurile inferioare ale  Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Sucevei, Moldovei, Bistriței și Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Cerna, Jiu, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, pe afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri în general în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinul superior al Buzăului, în bazinul Jijiei, pe unii afluenți ai Siretului inferior şi pe unii afluenţi mici ai Prutului aval de S.H. Drânceni.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava,  bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici, pe cursul Crișului Alb, cursul mijlociu și inferior al Someșului și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe unii afluenți ai Trotușului (Dofteana, Oituz). 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 28.09.2020,
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.07.2020 ora 07.00 – 28.07.2020 ora 07.00

 
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Crişul Alb, Crişul Negru, Arieş, Târnave, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Suceava, bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, Oltului, Moldovei şi Prutului şi numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Bârzavei şi Jiului.
Pe râurile din bazinele: Vedea, Prut (exceptând cursul superior), Putna, Rm. Sărat, bazinul inferior al Argeşului, bazinul mijlociu şi inferior al Moldovei şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Alb, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Jiu, Bistrița, Suceava, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței, bazinul superior al Trotușului, pe Prut, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul inferior al Moldovei și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului si Jijiei. 
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie și creșteri semnificative de niveluri și debite și formarea de viituri rapide cu depășirea COTELOR DE ATENȚIE și efecte de inundații locale s-au produs pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Moldovei, Sucevei şi Bistriţei, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torențial,  căzute în interval.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Sărișor – Panaci (80+29) – jud. SV și Suha – Stulpicani (120) – jud. SV
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râul Prut, pe sectorul Oancea – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează: la s.h. Oancea (440+12) – jud.GL și la s.h. Șivița (360+64) – jud. GL.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și treisprezece ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri