Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2022 ora 07.00 – 27.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare, cursul superior și mijlociu al Sucevei, cursul superior al Prutului și cursul mijlociu al Siretului, unde au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Tazlău, Bârlad, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Ialomiței și  Prutului și pe cele din Dobrogea, unde se situeaza la valori cuprinse între 30-80%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.09.2022 ora 07.00 – 28.09.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Ialomița şi bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Argeșului.
Mici creşteri izolate s-au mai înregistrat şi în bazinul Vedei, bazinele superioare ale Oltului și Argeșului și pe unele râuri din Dobrogea.
Pe râurile din bazinele superioare ale Moldovei, Bistriței şi Prutului debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de debite şi niveluri, cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, s-au produs pe unele râuri mici din Banat, Crișana și bazinul superior și mijlociu al Arieșului, datorită precipitațiilor cu caracter torențial mai însemnate cantitativ căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Moravița, Bârzava, Caraş, Nera, Jiu, bazinul superior şi inferior al Oltului, bazinul mijlociu şi inferior al Argeșului, precum și pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Trotușului, Prutului şi pe unii afluenți ai Ialomiței  și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad și Jijia.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Gladna – Firdea (110+35) – jud. TM și Hăuzeasca – Firdea (180+4) – jud. TM.
În interval s-au situat peste COTELE DE PERICOL  râurile la stațiile hidrometrice: Gladna – Firdea (180+16) – jud. TM și Hăuzeasca – Firdea (300) – jud. TM.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și patru  ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare  AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.73 din 27.09.2022, pâna la ora 12:00.