Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2020 ora 07.00 – 29.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, iar numai prin propagare pe cursul superior al Prutului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Timișului și cursurile inferioare ale  Someșului, Lăpușului, Crișului Alb, Sucevei, Moldovei, Bistriței și Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Cerna, Jiu, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului și Ialomiței, pe afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri în general în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinul superior al Buzăului, în bazinul Jijiei, pe unii afluenți ai Siretului inferior şi pe unii afluenţi mici ai Prutului aval de S.H. Drânceni.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Bârzava,  bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici, pe cursul Crișului Alb, cursul mijlociu și inferior al Someșului și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe unii afluenți ai Trotușului (Dofteana, Oituz). 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 28.09.2020,
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.07.2020 ora 07.00 – 30.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile superioare ale Vișeului, Begăi, Moldovei, cursul superior și mijlociu al Timișului, unii afluenţi ai Moldovei, Bistriţei şi Trotuşului, cursurile inferioare ale Turului, Someșului, Mureșului (sector Săvârșin – Arad) și Moraviței, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval și propagării și râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Jijia şi cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE, în scădere, râul Prut la stația hidrometrică Şiviţa (360+50) – jud. GL.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Alb, Timiș, Bârzava, Jiu, Suceava, Moldova, bazinele superioare ale Bistriței, Trotușului, cursurile superioare ale Carașului, Nerei, Cernei, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și unii afluenți ai Mureșului inferior și pe cursul Prutului și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului si Jijiei.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri