Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.12.2022 ora 07.00 – 06.12.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri și Timiș, unde au fost în scădere.
Creșteri ușoare de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice ale Barcăului, Arieșului și bazinul superior al Crasnei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80% din normele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, bazinul superior și cursul Mureșului, cursul superior al Oltului și unii afluenți din bazinul superior al acestuia, cursurile superioare și mijlocii ale Bistriței, Trotușului, unii afluenți din bazinul mijlociu al Jiului și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Cerna, Vedea, Neajlov, Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia și unii afluenți din bazinul superior al Argeșului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.08.2022 ora 07.00 – 30.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Repede și Crișului Negru. 
Pe râurile din bazinele hidrografice Tur, Iza, Siret, Prut, Ialomița, Argeș, Vedea, Jiu, Cerna, Nera, Caraș, Bârzava, Timiș, bazinul mijlociu și inferior al Oltului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte au fost în scădere. 
S-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, cu formare de viituri rapide și efecte, izolate, de inundaţii locale, cu creşteri mai importante de niveluri şi debite pe unele râuri mici din Maramureş, Crișana, Transilvania și Banat datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial, însemnate cantitativ, căzute în interval. 
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80% din normalele lunare, mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Barcău, Bârzava, Caraş, Cerna, Tazlău, Bârlad, Jijia, în bazinul superior şi mijlociu al Timişului, pe cursul superior al Siretului, cursul inferior al Moldovei și pe râurile din bazinele Bârladului și Jijiei.
În interval au fost emise patru AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și zece ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare Atenționarea Hidrologică Nr. 56 din 29.08.2022..
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.