Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.12.2020 ora 07.00 – 04.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile superioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Alb şi Crişul Negru unde au fost în creştere uşoară, ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente în bazinele Vișeu, Iza, Tur, Someș, Arieș, Moldova, Bistriţa, în bazinele superioare ale Crișului Repede, Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, Buzăului, Sucevei și  pe unii afluenți din bazinele mijlocii şi inferioare ale Mureșului şi Oltului au fost în uşoară diminuare.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Mureș pe sectorul Toplița – Glodeni, Răstoliţa – Răstoliţa, Târnava Mare – Sighişoara, Târnava Mică – Sărățeni, Olt – Micfalău și la Sf. Gheorghe, Moldova – Fundu Moldovei, Bistriţa – sector Dorna Giumalău – Frumosu, Cârlibaba – Cârlibaba, Neagra – Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul Cibinului, pe cursul inferior al Begăi, cursul mijlociu și inferior al Siretului și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Bistrița, Lăpuș, Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Barcău, Bega Veche, Moraviţa, Nera, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Tazlău, Bârlad, cursul inferior al Bistriței şi pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului mijlociu și inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.09.2020 ora 07.00 – 30.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Siret (exceptând bazinul superior al Buzăului), Prut, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Jiu, Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișului Alb, Argeșului, Ialomiței și pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staționare, iar pe celelalte râuri, în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinul Prahovei și bazinul superior al Jiului.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile lunare multianuale, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice superioare ale râurilor: Vișeu, Tur, Someș (și pe cursul mijlociu și inferior), Mureș (inclusiv cursul mijlociu), Olt, Cibin, afluenților de dreapta ai Siretului, în bazinele hidrografice Bârzava, Prahova, pe cursul mijlociu și inferior al Jiului, pe cursurile inferioare ale Vedei și Arieșului și izolat pe râurile din Dobrogea și mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului și pe unele râuri din bazinul inferior al Oltului și bazinul superior al Argeșului.
S-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale pe râurile mici şi creşteri mai importante de debite şi niveluri pe afluenţii Prutului aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI și cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și s-a situat peste COTA DE PERICOL râul Elan la s. h. Cantemir (170+15) – jud. VS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 56 din 29.09.2020.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri