Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2022 ora 07.00 – 27.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare, cursul superior și mijlociu al Sucevei, cursul superior al Prutului și cursul mijlociu al Siretului, unde au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Tazlău, Bârlad, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Ialomiței și  Prutului și pe cele din Dobrogea, unde se situeaza la valori cuprinse între 30-80%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.08.2022 ora 07.00 – 31.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Mureş, Suceava, Trotuş şi bazinele superioare ale Someşului, Jiului, Oltului, Buzăului, Bistriței şi Moldovei. 
Pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Crişuri (exceptând bazinul superior al Crişului Negru) şi bazinul mijlociu şi inferior al Someşlui debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost relativ staționare. 
S-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, cu formare de viituri rapide și efecte, izolate, de inundaţii locale, cu creşteri mai importante de niveluri şi debite cu atingerea și depășirea COTELOR DE ATENȚIE pe unele râuri mici din Maramureş, Crișana, Transilvania și Banat datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial, însemnate cantitativ, căzute în interval. 
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80% din normalele lunare, mai mari (in jurul si peste normalele lunare) pe cursul superior al Bistriţei şi pe unii afluenţi ai Buzăului mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Barcău, Bârzava, Caraş, Cerna, Tazlău, Bârlad, Jijia, în bazinul superior şi mijlociu al Timişului, pe cursul superior al Siretului, cursul inferior al Moldovei și pe râurile din bazinele Bârladului și Jijiei.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Ozunca – Bațanii Mari (200+22) – jud. CV și Hăuzeasca – Firdea (180+30) – jud. TM.
În interval au fost emise patru AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și șapte ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA Hidrologică Nr. 57 din 30.08.2022.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.