Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.12.2019 ora 07.00 – 16.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, Crișul Repede, Timiș, Bârzava, Jiu, Buzău, bazinele superioare ale Mureșului, Argeșului, Ialomiței și cursul superior al Prutului, unde au fost în ușoară scădere, Lăpușul și cursul mijlociu al Someșului, unde au fost în ușoară creștere datorită propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, izolat pod de gheaţă) existente în bazinul superior al Mureşului, bazinul mijlociu al Oltului, bazinele Bistriței și Moldovei au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Curge năboi pe Mureș sectorul Stânceni – Gălăoaia.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Timiş, Moraviţa,  Rm. Sărat, Tazlău, Bârlad, Jijia, cursul inferior al Bistriței, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuţa, Şieu, Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Secaș, Ampoi, Râul Mare), Oltului (Ghimbăşel, Turcu, Hârtibaciu, Cerna) și mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe cursul inferior al Jiului, Motru, unii afluenți ai Oltului inferior (Lotru, Olănești, Bistrița, Luncavăț, Iminog) și unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.10.2019 ora 07.00 – 31.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinele: Crişuri, Mureş, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Olt, Buzău, Putna, Trotuș, Bistrița și bazinele superioare ale Crasnei și Argeșului, iar pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staţionare.
Creșteri izolate de niveluri și debite s-au produs pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someș, Jiu, Vedea, Ialomița și pe râurile din Dobrogea, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe Mara, Tur, Bega Veche, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuța, Ilișua, Fizeș, Lăpuş), ai Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Secaș, Sebeș, Râul Mare), Jiului (Jaleş, Amaradia) şi Oltului (Ghimbășel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Olteț).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri