Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.09.2020 ora 07.00 – 27.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând cursul Someșului și cursurile inferioare al Mureșului și Siretului, unde au fost în scădere ușoară. Pe râurile din bazinului hidrografic al Begăi, bazinul mijlociu și inferior al Crișului Negru, pe cursul mijlociu și inferior al Timișului și cursurile inferioare ale Vedei, Neajlovului, Argeșului și Dâmboviței, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Vișeu, Iza, Tur, Bistra, Bârzava, Jiu, Cibin, bazinul superior al Argeșului, cursurile superioare ale Timișului, Moldovei, Bistriței, Trotușului, unii afluenți ai Mureșului (Toplița, Răstolnița, Geoagiu, Târnava Mică, Ampoi, Sebeș, Orăștie, Strei), afluenții Oltului inferior și pe râurile din Dobrogea, și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului, pe afluenții Prutului și unii afluenți ai Trotuşului (Dofteana, Oituz).
În interval au fost emise cinci ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 54 din 26.09.2020.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.12.2019 ora 07.00 – 31.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş (cu excepția Someșului Mic, unde au fost relativ staționare), Mureş, Jiu, Trotuș, Bistriţa, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb, cursurile inferioare ale râurilor Bega, Timiș, Bârzava, cursurile râurilor Moravița, Caraș, Nera și Buzău, unde au fost în uşoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) au fost în extindere şi intensificare în hidrografice Vișeu, Iza, Arieș, Bistrița, Moldova, Bârlad, bazinele superioare ale Someşului, Lăpuşului, Crişului Repede, Mureşului, Argeşului, Ialomiţei, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi pe afluenţii Buzăului şi şi-au făcut apariţia în bazinele hidrografice Bega Veche, Moravița, bazinelel inferioare ale Mureșului și Oltului, pe cursurile superioare ale Siretului și Prutului şi în bazinele superioare ale Barcăului, Timișului și Cernei. 
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Lăpuş – Răzoare,  Mureş  pe sectorul Topliţa – Stânceni și la Glodeni, Topliţa – Topliţa, Răstolița – Răstolița, Arieș – Turda, Săliște – Săliște, Sălătrucel – Berislaăești, Topolog – Milcoiu, Râul Doamnei - Bahna Rusului, Moldova – Roman, Bistrița – sector Dorna Giumalău-Frumosu.
S-a format o aglomerare de ghețuri (zăpor) pe râul Ialomicioara la stația hidrometrică Fieni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Jaleş, Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olăneşti, Bistriţa, Luncavăţ) şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Negru, Crișul Alb, Bega, Moraviţa, Bârlad, Jijia, cursul superior al Tazlăului, cursul inferior al Bistriței, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Ilişua, Lonea, Lăpuş) şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Feernic, Secaş, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri