Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.09.2022 ora 07.00 – 30.09.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Repede, Târnave, bazinele superioare ale Crişului Negru, Arieşului şi pe cursurile inferioare ale Someşului Mic, Someşului, Mureşului şi Timişului.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret (exceptând cursul superior şi mijlociu al Bistriței), Bârlad, Prut şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Jiu, bazinul superior și inferior al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Trotuşului, pe cursul superior și mijlociu al Bistriței, unii afluenți din bazinul superior al Ialomiței și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+15) – jud. TM.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.07.2022 ora 07.00 – 01.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinul Rm. Sărat, pe cursul superior al Mureşului, în bazinul superior al Oltului,  bazinele mijlocii şi inferioare ale râurilor: Crişul Repede, Bega, Timiş, Târnave, Ialomița, Biştrița, Trotuş, Buzău, în bazinul superior şi cel inferior al Prutului, pe cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Bârzava, Caraş, Nera, Suceava, Moldova, Putna şi pe râurile din Dobrogea.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în uşoară scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, cursul Siretului, bazinul mijlociu şi inferior al Jiului şi cursul mijlociu al Prutului, unde au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri semnificative de debite şi niveluri s-au înregistrat şi pe unele râuri mici din bazinul superior al Prahovei, ca urmare a precipitațiilor torențiale căzute în interval, sub formă de aversă, izolat, mai însemnate cantitativ.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Doftana la stația hidrometrică Teșila (140+20)-jud. PH. 
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Topolog la stația hidrometrică Saraiu (300+70)-jud. TL.
Debitele medii zilnice se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80%, mai mari (peste 100%) în bazinul Ialomiței, bazinul superior al Oltului, pe cursurile superioare ale Târnavelor, pe unii afluenți ai Argeşului superior (R. Târgului, Argeşel) şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe cursul Siretului, pe râurile din bazinele hidrografice: Amaradia, Olteț, Bârlad şi Jijia.
În interval au fost emise patru AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 42 din 31.07.2022.