Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.06.2019 ora 07.00 – 19.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râul Prut, bazinele inferioare ale Buzăului și Bârladului, cursul Siretului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, cele din Dobrogea, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, cursul inferior al Tururlui, unde au fost relativ staționare. 
S-au produs scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice Lăpuș, Someșul Mic, Olt superior, Suceava, Moldova, Bârlad, Prut, ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Bega, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, Moldova, Trotuș și Prut, cursurile inferioare ale Târnavelor, Begăi Vechi, Oltului și cele din Dobrogea.
Se  situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (550+10)-jud. VS, Prut – Oancea (550)-jud.GL și Prut – Şiviţa  (435+49)-jud.GL;
- COTA DE ATENŢIE râul Lohan la staţia hidrometrică Curteni (200+34)-jud.VS.
În interval au fost emise 9 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi  5 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Sunt în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 41 din 18.06.2019 și două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.06 – 19.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 8300 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
 
Din datele primite la ora 0600, se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Feteşti (565+37) – jud.IL, Cernavodă (500+76)-jud.CT, Vadu Oii (600+51) – jud.CT, Galaţi (560+24) – jud.GL, Isaccea (380+85) – jud. TL și Tulcea (320+61) – jud.TL și peste FAZA a II-a DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Hârşova (610+22) – jud.CT și Brăila (610+4) – jud.BR.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.06.2019 ora 07.00 – 20.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Prut, bazinele superioare ale Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Someșului Mic, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, unde vor fi în scădere și râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinul mijlociu și inferior al Jiului și unii afluenți ai Oltului inferior, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ. 
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (550+5)-jud.VS şi Prut – Şiviţa  (435+40)-jud.GL;
- COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+100)-jud.GL.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.41 din 18.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădare (8000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE pe sectoarele Feteşti – Cernavodă şi Vadu Oii – Tulcea şi peste FAZA a II-a DE APĂRARE la Hârşova.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri