Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2022 ora 07.00 – 27.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare, cursul superior și mijlociu al Sucevei, cursul superior al Prutului și cursul mijlociu al Siretului, unde au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Tazlău, Bârlad, bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Ialomiței și  Prutului și pe cele din Dobrogea, unde se situeaza la valori cuprinse între 30-80%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2022 ora 07.00 – 27.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea unde au fost...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.11.2022 ora 07.00 – 26.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, propagării și cedării apei din stratul de zăpadă pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moldova şi doar prin...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.11.2022 ora 07.00 – 25.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, propagării și cedării apei din stratul de zăpadă pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.11.2022 ora 07.00 – 24.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret, Prut, cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Alb, Mureșului, Begăi, Timișului, Ialomiței și cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.11.2022 ora 07.00 – 23.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită propagării pe cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Alb, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Jiului, Ialomiței, pe cursurile mijlocii și inferioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2022 ora 07.00 – 22.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, bazinele superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.11.2022 ora 07.00 – 21.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând  râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, bazinele superioare și mijlocii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.11.2022 ora 07.00 – 20.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând  râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, bazinele superioare ale,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.11.2022 ora 07.00 – 19.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş, Suceva,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2022 ora 07.00 – 18.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş, Bega, Timiş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.11.2022 ora 07.00 – 17.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Barcău, Crișuri, Bârzava, Moravița, bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.11.2022 ora 07.00 – 16.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30 – 70% din normalele lunare, mai mari...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.11.2022 ora 07.00 – 15.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30 – 70% din normalele lunare, mai mari (70...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.11.2022 ora 07.00 – 14.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, cursurile superioare ale Vișeului și Izei, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.11.2022 ora 07.00 – 13.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30 – 70% din normalele lunare, mai mari (70...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.11.2022 ora 07.00 – 12.11.2022 ora 07.00

    Debitele au fost în general staționare. Creșteri mici de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Argeșului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.11.2022 ora 07.00 – 11.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Izolat s-au înregistrat mici creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din nordul țării, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval. Debitele se...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.11.2022 ora 07.00 – 10.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul râului Tur, cursurile superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb și Timișului și cursul mijlociu și inferior al Someșului unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.11.2022 ora 07.00 – 09.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul inferior al Someşului unde au fost în uşoară scădere. Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.11.2022 ora 07.00 – 08.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Creșteri ușoare de niveluri şi debite, s-au înregistrat pe unele râuri din zonele de deal şi de munte din nordul şi vestul țării, ca urmare a...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.11.2022 ora 07.00 – 07.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-70% din normalele lunare, mai mari...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.11.2022 ora 07.00 – 05.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Mureșului şi Timişului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în general la valori sub mediile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.11.2022 ora 07.00 – 04.11.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someşului şi Mureșului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în general la valori sub...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.11.2022 ora 07.00 – 03.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Someşului unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.11.2022 ora 07.00 – 02.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Iza, Tur, Someș și Crișul Negru unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în general la valori sub...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.10.2022 ora 07.00 – 01.11.2022 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Timişului şi cursul inferior al Mureşului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în general la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.10.2022 ora 07.00 – 31.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul Someşului şi cursurile inferioare ale Mureșului și Timișului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în general la valori...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.10.2022 ora 07.00 – 30.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Someş, bazinele mijlocii şi inferioare ale Ialomiței, Prahovei şi Buzăului, bazinele superioare ale Moldovei şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.10.2022 ora 07.00 – 29.10.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crișul Negru și Arieș, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.10.2022 ora 07.00 – 28.10.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinele superioare ale Crișului Repede și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.10.2022 ora 07.00 – 27.10.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu al Someșului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării și cursurile Turului, Timișului, Bârzavei, cursul superior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.10.2022 ora 07.00 – 26.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur şi bazinul superior al Someşului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.10.2022 ora 07.00 – 25.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mare, Bega, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru și Timișului și cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.10.2022 ora 07.00 – 24.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul mijlociu şi inferior al Someşului, cursul superior al Prutului şi cursurile inferioare ale Izei şi Turului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.10.2022 ora 07.00 – 23.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crișul Repede, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinul inferior al Mureșului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.10.2022 ora 07.00 – 22.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișuri, Bega, Timiș, bazinul inferior al Mureşului și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.10.2022 ora 07.00 – 21.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.10.2022 ora 07.00 – 20.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul Begăi ș cursurile inferioare ale râurilor Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Timiș și Bârzava, unde au fost în ușoară scădere. Mici creșteri...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.10.2022 ora 07.00 – 19.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Crișurilor, cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursul inferior al Mureșului și cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.10.2022 ora 07.00 – 18.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș,  Crișuri şi Mureș, unde au fost în scădere. Debitele se situează în general la valori sub mediile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.10.2022 ora 07.00 – 17.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Timiș şi Bârzava, unde au fost în scădere. Debitele se situează...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.10.2022 ora 07.00 – 16.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Buzău, Rm. Sărat, Putna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.10.2022 ora 07.00 – 15.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a propagării pe cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului și cursul mijlociu și inferior al Jiului. Pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.10.2022 ora 07.00 – 14.10.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor înregistrate, pe râurile din bazinele: Bega, Timiș, Nera, Cerna, Trotuș, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.10.2022 ora 07.00 – 13.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Alb, Arieșului, Begăi și Timișului unde au fost în ușoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.10.2022 ora 07.00 – 12.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Timiș, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, unde au fost în scădere. Debitele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.10.2022 ora 07.00 – 11.10.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, unde au fost în scădere. Debitele se situează...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.10.2022 ora 07.00 – 10.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, cursul superior şi mijlociu al Bistriței şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.10.2022 ora 07.00 – 09.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.10.2022 ora 07.00 – 08.10.2022 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul inferior al Mureşului unde au fost în creştere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret...