Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.03.2020 ora 07.00 – 30.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Suceava şi cursul superior al Prutului unde au fost în ușoară creștere datorită propagării.
Pe râurile din bazinul Argeşului, bazinele inferioare ale Oltului, Prahovei şi Ialomiţei debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Motru, bazinele superioare ale Firizei, Jiului, Gilortului, Lotrului, Oltețului, Argeșului și cursul superior şi mijlociu al Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Amaradia), ai Oltului mijlociu şi inferior (Turcu, Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Mamu), ai Mureșului inferior şi ai Argeşului (Vâlsan, Râul Doamnei, Argeşel, Sabar, Potop, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.03.2020 ora 07.00 – 30.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Suceava şi cursul superior al Prutului unde au fost în ușoară creștere datorită propagării. Pe râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.03.2020 ora 07.00 – 29.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișul Repede, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, bazinele mijlocii și inferioare ale Crişului Negru și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.03.2020 ora 07.00 – 28.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, Jiu, Trotuș, Suceava, afluenții Oltului inferior,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.03.2020 ora 07.00 – 27.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul Olteţului şi cursul mijlociu al Jiului, unde au fost în creştere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă.  Pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.03.2020 ora 07.00 – 26.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, cursul Ialomiţei şi cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.03.2020 ora 07.00 – 25.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș și Caraș unde au fost în scădere. Pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2020 ora 07.00 – 24.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Crasna, Someșul Mic, Crișul Repede, Timiș, Nera, Jiu, bazinul mijlociu al Mureșului, bazinul inferior al Oltului și cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.03.2020 ora 07.00 – 23.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul Buzăului şi bazinele superioare ale Jiului, Argeşului şi pe cursurile superioare ale Oltului şi Prutului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.03.2020 ora 07.00 – 22.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Someşul Mare unde au fost în ușoară creștere datorită precipitaţiilor înregistrate în interval, cedării apei din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.03.2020 ora 07.00 – 21.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Someșul Mic, Barcău, Cerna, Vedea, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Moldova, Suceava, Bârlad,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.03.2020 ora 07.00 – 20.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.03.2020 ora 07.00 – 19.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Siret (exceptând Buzăul), Prut (exceptând cursul superior) şi râurile din Dobrogea, unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.03.2020 ora 07.00 – 18.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Siret (exceptând Buzăul, Suceava, şi cursul mijlociu al Moldovei), Prut (exceptând cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.03.2020 ora 07.00 – 17.03.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Ialomița, Suceava, Moldova, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, bazinul inferior al Argeșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.03.2020 ora 07.00 – 16.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului și cursul inferior al Buzăului, unde au fost în creştere prin propagare și râurile din bazinul hidrografic Vedea și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.03.2020 ora 07.00 – 15.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursul mijlociu şi inferior al Sucevei şi cursurile inferioare ale Someşului şi Siretului, unde au fost în creştere prin...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.03.2020 ora 07.00 – 14.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret (exceptând Buzăul şi bazinul superior al Bistriţei), Prut și cele din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.03.2020 ora 07.00 – 13.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Moldovei și Bistriței,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.03.2020 ora 07.00 – 12.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Tur, Lăpuș, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.03.2020 ora 07.00 – 11.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.03.2020 ora 07.00 – 10.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.03.2020 ora 07.00 – 09.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.03.2020 ora 07.00 – 08.03.2020 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.03.2020 ora 07.00 – 07.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moraviţa, Jiu, bazinul superior al Oltului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi cursurile inferioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.03.2020 ora 07.00 – 06.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Suceava, Moldova,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.03.2020 ora 07.00 – 05.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.03.2020 ora 07.00 – 04.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Timiș, Bârzava, Moraviţa,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.03.2020 ora 07.00 – 03.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mic,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.03.2020 ora 07.00 – 02.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Crişuri, Mureş (exceptând cursul inferior), Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.02.2020 ora 07.00 – 01.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, pe afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde au fost staționare și pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.02.2020 ora 07.00 – 29.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crișul Repede, Crișul Negru, Arieș, Nera, Cerna, Suceava, bazinele superioare ale Crișului Alb, Mureșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.02.2020 ora 07.00 – 28.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, datorită precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi propagării pe râurile din bazinele: Someș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.02.2020 ora 07.00 – 27.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, datorită precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.02.2020 ora 07.00 – 26.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Bârzava, Cerna, Suceava, bazinul superior al Bistriței, cursurile inferioare ale Someșului (sector...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.02.2020 ora 07.00 – 25.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Mureș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.02.2020 ora 07.00 – 24.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.02.2020 ora 07.00 – 23.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu şi Someşul Mare unde au fost în scădere uşoară.  Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.02.2020 ora 07.00 – 22.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Arieș, Crișul Negru, Crișul Alb, Caraș, Nera, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.02.2020 ora 07.00 – 21.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Putna, bazinul superior al Lăpușului, bazinul superior și mijlociu al Someșului și cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.02.2020 ora 07.00 – 20.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Nera, Putna, Buzău, cursul superior al Siretului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Timişului, Sucevei şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.02.2020 ora 07.00 – 19.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Trotuş, Buzău, bazinul superior al Timişului şi cursurile superioare ale Jiului, Siretului și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.02.2020 ora 07.00 – 18.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișurilor, Mureșului și Timișului unde au fost în ușoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.02.2020 ora 07.00 – 17.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut şi pe râurile din Dobrogea şi în scădere pe râurile din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.02.2020 ora 07.00 – 16.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişuri şi Mureş, unde au fost în scădere. Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.02.2020 ora 07.00 – 15.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară exceptând râurile din bazinele: Vedea, Argeş, Ialomiţa, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea unde au fost staţionare. Pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.02.2020 ora 07.00 – 14.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.02.2020 ora 07.00 – 13.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Barcău, Crișul Repede, Mureș, Bega, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.02.2020 ora 07.00 – 12.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, ca urmare a precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş, Crişul Alb,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.02.2020 ora 07.00 – 11.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, ca urmare a precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.02.2020 ora 07.00 – 10.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bistrița, Moldova, Suceava și cele din Dobrogea unde au fost staționare. ...

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri