Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.12.2019 ora 07.00 – 08.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mare, Crișul Negru și cursul mijlociu și inferior al Crișului Repede unde au fost în scădere.
Mici creșteri de debite și niveluri datorită precipitațiilor căzute în interval, a cedării apei din stratul de zăpadă și evoluției formațiunilor de gheață s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Arieș, Târnava Mică, Nera, bazinul superior al Mureșului, bazinul mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Crasnei și Barcăului. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, năboi, izolat pod de gheaţă) existente în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Târnava Mică, bazinul superior al Barcăului, Crișului Repede, bazinul mijlociu al Oltului, bazinul superior al Argeșului au fost în diminuare și ușoară restrângere, iar cele din bazinul Arieș,  bazinele superioare ale Mureșului și Oltului și cele existente pe râurile din Moldova s-au menţinut fără modificări importante.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mara – Vadu Izei, Mureș – Topliţa şi sectorul Gălăoaia – Glodeni, Răstolița – Răstolița, Bistriţa – Dorna Giumalău și Broșteni.
Podul de gheaţă se găseşte izolat în bazinele râurilor: Iza, bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei, Bistriţei, Moldovei, Bârladului şi pe afluenţii Prutului superior.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Mara, Tur, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, unii afluenţi ai Someșului (Şieu, Ilişua, Lonea, Lăpuş, Cavnic) și Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Secaș, Ampoi, Sebeş, Râul Mare).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.10.2019 ora 07.00 – 19.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe Mara, Tur, Lăpuş, Nera, Cerna, Jijia,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.10.2019 ora 07.00 – 18.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe Mara, Tur, Nera, Cerna, Jijia,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.10.2019 ora 07.00 – 17.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Vișeul, Someșul, Arieșul, cursul superior al Crasnei și cursul inferior al Mureșului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.10.2019 ora 07.00 – 16.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului și  Mureşului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în general la valori cuprinse între...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.10.2019 ora 07.00 – 15.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureşului, unde au fost în scădere. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.10.2019 ora 07.00 – 14.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.10.2019 ora 07.00 – 13.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Tur, Crasna, Barcău, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Ialomița (exceptând cursul superior și mijlociu),...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.10.2019 ora 07.00 – 12.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale Oltului și Bârladului, cursurile superioare şi mijlocii ale Ialomiței și Prutului, cursurile inferioare ale Moldovei și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.10.2019 ora 07.00 – 11.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul superior al Oltului şi cursul superior şi mijlociu al Prutului. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.10.2019 ora 07.00 – 10.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele Crasna, Barcău, Crişuri, cursul Someşului, cursurile superioare ale Mureşului, Oltului şi Ialomiţei unde au fost în scădere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.10.2019 ora 07.00 – 09.10.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în scădere ușoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Jiu mijlociu şi inferior, Olt mijlociu şi inferior, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.10.2019 ora 07.00 – 08.10.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în scădere ușoară, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Lăpușului, Someșului Mic, Barcăului, Crișului Repede, Târnavelor, cursurile mijlocii și inferioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.10.2019 ora 07.00 – 07.10.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în creştere, ca efect al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş (exceptând Someşul Mic), Crişul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.10.2019 ora 07.00 – 06.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere pe râurile din bazinele: Târnave, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut, cursul superior al Jiului, cursul superior şi mijlociu al Oltului şi pe râurile din Dobrogea...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.10.2019 ora 07.00 – 05.10.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Trotuș, Putna,  Rm. Sărat, Buzău, Bârlad,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.10.2019 ora 07.00 – 04.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.10.2019 ora 07.00 – 03.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul inferior al Mureşului unde au fost în creştere prin propagare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.10.2019 ora 07.00 – 02.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb şi cursul superior şi mijlociu al Mureşului unde au fost în scădere. Pe cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.09.2019 ora 07.00 – 01.10.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Nera, Cerna, Trotuș,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.09.2019 ora 07.00 – 30.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând bazinul râului Crișul Repede, cursul superior al Prutului, cursul mijlociu al Mureșului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2019 ora 07.00 – 29.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureşului, Siretului, Buzăului şi Bârladului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.09.2019 ora 07.00 – 28.09.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele Siret şi Prut şi cursul superior al Oltului şi numai prin propagare pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.09.2019 ora 07.00 – 27.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând cursul Prutului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Argeşului, Ialomiţei şi cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.09.2019 ora 07.00 – 26.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.09.2019 ora 07.00 – 25.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile râurilor Strei, Bârzava, Bistra, cursurile superioare ale râurilor Bega și Timiș, cursurile mijlocii ale Someșului și Mureșului unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.09.2019 ora 07.00 – 24.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale râurilor Someșul Mic și Prut (sector Oroftiana-Rădăuţi Prut) unde au fost ȋn scădere uşoară. Debitele se situează în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.09.2019 ora 07.00 – 23.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale râurilor Tur, Iza, Vișeu, Someșul Mic, Crișul Repede, Arieș și cursul mijlociu al Mureșului unde au fost în ușoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.09.2019 ora 07.00 – 22.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Mara,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.09.2019 ora 07.00 – 21.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general stationare. Debitele se situeaza în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Mara,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.09.2019 ora 07.00 – 20.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Mara,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.09.2019 ora 07.00 – 19.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând rârile din bazinele Vișeu, Someșul Mare și bazinul superior al Mureșului unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în general la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.09.2019 ora 07.00 – 18.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând unele râuri mici din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Lăpușului, Someșului și Bistriței, unde au fost în creștere ușoară ca urmare a...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.09.2019 ora 07.00 – 17.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.09.2019 ora 07.00 – 16.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.09.2019 ora 07.00 – 15.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Iza, Vișeul, Someșul Mare, Crișurile și Bega, unde au fost în ușoară scădere. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90%...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.09.2019 ora 07.00 – 14.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.09.2019 ora 07.00 – 13.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.09.2019 ora 07.00 – 12.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.09.2019 ora 07.00 – 11.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Trotușului și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere ușoară. Debitele se situează în general la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.09.2019 ora 07.00 – 10.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere ușoară. Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.09.2019 ora 07.00 – 09.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Someșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere ușoară. Debitele se situează în general la valori cuprinse...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.09.2019 ora 07.00 – 08.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare. Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.09.2019 ora 07.00 – 07.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând bazinul superior al Ialomiței, cursurile inferioare ale Buzăului, Trotușului și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere. Debitele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.09.2019 ora 07.00 – 06.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Buzăului, Trotușului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.09.2019 ora 07.00 – 05.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând bazinul superior al Ialomiţei, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi doar prin propagare pe cursul superior al...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.09.2019 ora 07.00 – 04.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Trotuș, cursul mijlociu al Someșului și bazinele superioare ale Bistriței,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.09.2019 ora 07.00 – 03.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Someșul, cursurile inferioare ale Mureșului și Ialomiței și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere ușoară. Debitele se situează...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.09.2019 ora 07.00 – 02.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Someșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și Someșul Mare, unde au fost în creștere ca...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.08.2019 ora 07.00 – 01.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Ialomiţei, unde au fost în scădere uşoară. Debitele se situează în general la valori cuprinse...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.08.2019 ora 07.00 – 31.08.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Timiş şi cursurile superioare ale Crişului Negru, Bistriţei şi Prutului unde au fost în...

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri