Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.09.2022 ora 07.00 – 29.09.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinul hidrografic al Moraviței, cursul mijlociu și inferior al Someșului și cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Mureșului, Begăi, Timișului și Bârzavei.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinele superioare ale Someșului, Argeșului, Ialomiței, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Mureșului, Begăi, Timișului, Bârzavei și cursul superior al Prutului, debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Jiu, bazinul superior și inferior al Oltului, bazinul mijlociu și infeior al Argeșului, cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, cursul superior și mijlociu al Bistriței, unii afluenți din bazinul superior al Ialomiței și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+32) – jud. TM.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.08.2022 ora 07.00 – 09.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Arieş, Bega, bazinele superioare şi mijlocii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.08.2022 ora 07.00 – 08.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Crișul Negru, Mureș, Siret (exceptând râurile din bazinul Bârladului unde au fost staționare), cursul Someșului (aval staţia...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.08.2022 ora 07.00 – 07.08.2022 ora 07.00

    Debitele au fost în general staționare exceptând râurile din bazinele: Someş, Mureş (exceptând Arieşul), Ialomița, Siret (exceptând râurile din bazinul Bârladului), Prut...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.08.2022 ora 07.00 – 06.08.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Bârlad, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.08.2022 ora 07.00 – 05.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului, Prutului și cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.08.2022 ora 07.00 – 04.08.2022 ora 07.00

    Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Siretului și Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile bazinele hidrografice:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.08.2022 ora 07.00 – 03.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vedea, Bârlad şi bazinul inferior al Oltului unde au fost staționare. Pe cursul mijlociu al Mureşului (sector Alba Iulia –...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.08.2022 ora 07.00 – 02.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând Sitna (afluent al Jijiei), cursul superior al Trotușului și afluenții săi Tazlău și Asău, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor sub formă de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.07.2022 ora 07.00 – 01.08.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinul Rm. Sărat, pe cursul superior al Mureşului, în bazinul superior al Oltului, ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.07.2022 ora 07.00 – 31.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe  exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Târnave, Vedea, Rm....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.07.2022 ora 07.00 – 30.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Bâsca Mare, Bâsca Mică, Putna, Trotuş, Bahlui şi din bazinele superioare ale Someşului, Crasnei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.07.2022 ora 07.00 – 29.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Arieș, Nera, Buzău, Putna, Trotuș, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Jiului, cursurile superioare ale...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.07.2022 ora 07.00 – 28.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău și cursul inferior al Mureșului (sector Săvârșin – Nădlac), unde au fost în creștere ca urmare a...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.07.2022 ora 07.00 – 27.07.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Moldova, Bistriţa și Trotuş, unde au fost în scădere. Debitele medii zilnice se...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.07.2022 ora 07.00 – 26.07.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Someşului, Moldovei, Bistriței şi Trotuşului unde au fost în scădere şi cursurile mijlocii şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.07.2022 ora 07.00 – 25.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Someșul Mare, Bistriţa, Trotuş, bazinul superior al Moldovei unde au fost în creştere uşoară datorită...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.07.2022 ora 07.00 – 24.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul Motrului şi cursul mijlociu și inferior al Ialomiței, unde au fost în scădere ușoară. Debitele medii zilnice se situează la valori sub...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.07.2022 ora 07.00 – 23.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere ușoară. Debitele medii zilnice se situează la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.07.2022 ora 07.00 – 22.07.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crișul Negru, Crișul Repede, cursurile superioare ale Barcăului și Prutului, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.07.2022 ora 07.00 – 21.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând bazinul Vișeu, bazinul superior al Jiului, bazinul superior și mijlociu al Timișului, Nera și cursurile superioare ale Bârzavei și Bistriței...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.07.2022 ora 07.00 – 20.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Someșului și cursurile inferioare Crișului Alb și Mureșului (sector Radna – Nădlac), unde au fost în scădere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.07.2022 ora 07.00 – 19.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile Begăi, Jiului și cursul inferior al Someșului, unde au fost în scădere ușoară. Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.07.2022 ora 07.00 – 18.07.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Timiș, Bârzava, și cursul inferior al Jiului unde au fost în ușoară scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.07.2022 ora 07.00 – 17.07.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Bârzava, Caraș, Moldova, Trotuș, Putna, cursurile superioare ale Nerei...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.07.2022 ora 07.00 – 16.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur şi cursurile inferioare ale Mureșului şi Ialomiței, unde au fost în scădere. Debitele medii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.07.2022 ora 07.00 – 15.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare. Bistrița, Moldova, Suceava, cursul inferior al Mureșului, unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.07.2022 ora 07.00 – 14.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursuurile mijlocii şi inferioare ale Crişurilor şi cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei şi Bistriţei au fost în ușoară scădere. Debitele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.07.2022 ora 07.00 – 13.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Iza, Tur și Lăpuș, unde au fost în ușoară creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2022 ora 07.00 – 12.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Lăpușului, Crasnei, Barcăului și cursul superior al Sucevei, unde au fost în creștere ca urmare a...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.07.2022 ora 07.00 – 11.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general relativ staționare, exceptând cursurile superioare și mijlocii ale Vișeului, Bistriței și cursul superior al Moldovei, unde au fost în creștere ca urmare a...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.07.2022 ora 07.00 – 10.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Jiului şi afluenților săi, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagăriI, cursul inferior...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.07.2022 ora 07.00 – 09.07.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și bazinul superior al Timișului unde au fost în creștere datorită...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.07.2022 ora 07.00 – 08.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, cursul Oltului, cursul superior al Putnei, cursurile mijlocii și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.07.2022 ora 07.00 – 07.07.2022 ora 07.00

  Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Moravița, Caraș, Nera, Cerna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.07.2022 ora 07.00 – 06.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, bazinele superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.07.2022 ora 07.00 – 05.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinul Buzău, bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței, iar pe cursul superior și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.07.2022 ora 07.00 – 04.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă și propagării, pe râurile din bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului, Oltului, Argeşului, pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.07.2022 ora 07.00 – 03.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Bacău, Crișul Repede, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Arieșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.07.2022 ora 07.00 – 02.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mare și bazinul superior al Mureșului unde au fost în creștere datorită, precipitațiilor căzute...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.06.2022 ora 07.00 – 01.07.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Moldova şi Trotuş, bazinele superioare ale râurilor Suceava, Bistriţa, Putna şi Buzău, cursul mijlociu şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.06.2022 ora 07.00 – 30.06.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului (sector Radna – Nădlac), unde au fost în creștere prin propagare și cursurile râurilor Crasna, Arieș, Timiș și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.06.2022 ora 07.00 – 29.06.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului și cursul mijlociu al Timișului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării și râurile din bazinul superior și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.06.2022 ora 07.00 – 28.06.2022 ora 07.00

Debitele au fost staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Argeş şi Ialomița, unde au fost în scădere, cursul mijlociu al Mureşului şi cursul mijlociu şi inferior al Trotuşului...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.06.2022 ora 07.00 – 26.06.2022 ora 07.00

Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinul Lotrului, bazinele superioare ale Arieşului, Motrului, Argeşului şi pe cursul mijlociu şi inferior al Jiului, unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.06.2022 ora 07.00 – 25.06.2022 ora 07.00

Debitele au fost, în general, relativ staționare. Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-60%, mai mici (sub 30% din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2022 ora 07.00 – 24.06.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Mici creşteri de niveluri şi debite s-au produs pe unele râuri din Banat, datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării. Debitele medii...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.06.2022 ora 07.00 – 23.06.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, cursul superior al Prutului, cursul mijlociu și inferior al Crișului Negru și cursurile inferioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.06.2022 ora 07.00 – 22.06.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, pe cele din Dobrogea, cursurile râurilor Vișeu și Crișul Alb, cursul...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.06.2022 ora 07.00 – 21.06.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare. Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-60%, mai mici (sub 30% din normalele...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.06.2022 ora 07.00 – 20.06.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, Crișul Negru şi cursul superior al Prutului, unde au fost în ușoară scădere. Debitele...