Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.02.2020 ora 07.00 – 23.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu şi Someşul Mare unde au fost în scădere uşoară. 
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente în bazinul superior al Bistriţei si izolat pe unii afluenţi mici ai Mureşului, Oltului şi Prutului s-au menţinut fără modificări importante.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe Someşul Mic, Suceava, pe cursul superior şi mijlociu al Bistriţei, cursurile superioare ale Vișeului, Crișului Repede, Trotuşului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.01.2020 ora 07.00 – 04.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul Trotușului, cursul mijlociu și inferior al Someșului și cursurile inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb, unde au fost în creștere...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.01.2020 ora 07.00 – 03.01.2020 ora 07.00

  Debitele au fost relativ staţionare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) au fost în extindere şi intensificare fiind prezente pe majoritatea...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.01.2020 ora 07.00 – 02.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului unde au fost în scădere. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.12.2019 ora 07.00 – 01.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Arieș, Bârzava, Moravița, Suceava, Moldova, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Buzăului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.12.2019 ora 07.00 – 31.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş (cu excepția Someșului Mic, unde au fost relativ staționare), Mureş, Jiu, Trotuș, Bistriţa, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.12.2019 ora 07.00 – 30.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş, Jiu, Buzău, Bistriţa şi bazinul inferior al Ialomiţei, unde au fost în uşoară...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.12.2019 ora 07.00 – 29.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Desnăţui, Olt, Vedea, Argeş, Ialomita, Siret (exceptând Buzăul), Prut şi râurile din Dobrogea unde au fost relativ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.12.2019 ora 07.00 – 28.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Trotuș, Bârlad, afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde au fost staționare și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.12.2019 ora 07.00 – 27.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile Moravița, Cerna, bazinele superioare ale Timișului și Bârzavei, cursurile inferioare ale Mureșului (sector Brănișca – Săvârșin), Begăi și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.12.2019 ora 07.00 – 26.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu al Mureşului, cursurile inferioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişului Negru, Crişului Alb, Begăi, Timişului şi Bârzavei,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.12.2019 ora 07.00 – 25.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someş (exceptând Someşul Mare),...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.12.2019 ora 07.00 – 24.12.2019 ora 07.00

        Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.12.2019 ora 07.00 – 23.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișul Negru,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.12.2019 ora 07.00 – 22.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând bazinul superior al Jiului, unde au fost în creştere ușoară datorită precipitațiilor căzute în interval. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal)...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.12.2019 ora 07.00 – 21.12.2019 ora 07.00

  Debitele au fost relativ staționare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal) existente în bazinele superioare ale Mureşului, Argeşului, Moldovei şi Bistriței s-au menţinut fără...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.12.2019 ora 07.00 – 20.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal) existente în bazinele superioare ale Mureşului, Moldovei şi Bistriței au fost în diminuare și restrângere....

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.12.2019 ora 07.00 – 19.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul inferior al Ialomiței, unde au fost în scădere uşoară. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.12.2019 ora 07.00 – 18.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul superior al Ialomiţei şi cursul inferior al Jiului, unde au fost în scădere uşoară. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal)...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.12.2019 ora 07.00 – 17.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Buzău şi Olt inferior unde au fost în scădere şi cursul mijlociu şi inferior al Someşului unde au fost în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.12.2019 ora 07.00 – 16.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, Crișul Repede, Timiș, Bârzava, Jiu, Buzău, bazinele superioare ale Mureșului, Argeșului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.12.2019 ora 07.00 – 15.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Bega Veche, Bega, Buzău și unele râuri din Dobrogea, bazinul superior al Crișului Alb, Bistrița și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.12.2019 ora 07.00 – 14.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Jiului, bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiţei şi bazinul inferior al Oltului, unde au fost în creștere datorită...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.12.2019 ora 07.00 – 13.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare exceptând râurile din bazinele: Jiu, Olt inferior, Argeş superior unde au fost în ușoară creștere datorită precipiatţiilor căzute în interval şi propagării. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.12.2019 ora 07.00 – 12.12.2019 ora 07.00

Repede, Târnavei Mici, Bârzavei și cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Negru și Arieșului unde au fost în ușoară creștere datorită propagării. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.12.2019 ora 07.00 – 11.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, năboi, izolat pod de gheaţă) existente în bazinul hidrografic Vișeu, bazinul superior şi mijlociu al Mureşului au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.12.2019 ora 07.00 – 10.12.2019 ora 07.00

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, năboi, izolat pod de gheaţă) existente în bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, bazinul superior şi mijlociu al Mureşului, bazinul mijlociu al Oltului,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 08.12.2019 ora 07.00 – 09.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Someşului unde au fost în scădere. Mici creșteri de debite și niveluri datorită cedării apei din stratul de zăpadă și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 07.12.2019 ora 07.00 – 08.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mare, Crișul Negru și cursul mijlociu și inferior al Crișului Repede unde au fost în scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.12.2019 ora 07.00 – 07.12.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bârzava, Jiu, bazinul superior al Oltului, cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursurile...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.12.2019 ora 07.00 – 06.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Siret şi Prut, unde au fost în scădere.  Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, curgeri de...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.12.2019 ora 07.00 – 05.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Timiş, Bârzava, Caras, Nera, Cerna, Jiu şi cursul inferior al Ialomiţei unde au...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.12.2019 ora 07.00 – 04.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișul Alb, Mureș, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinele superioare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.12.2019 ora 07.00 – 03.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Tur, bazinele superioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Bega, Bârzava, Bistrița,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.12.2019 ora 07.00 – 02.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Someşului, unde au fost în creştere prin propagare.  Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.11.2019 ora 07.00 – 01.12.2019 ora 07.00

  Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele superioare ale râurilor Bistriţa şi Buzău şi numai prin propagare pe...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.11.2019 ora 07.00 – 30.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.11.2019 ora 07.00 – 29.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Bârzava, Caraș, Nera,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.11.2019 ora 07.00 – 28.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinul Jiului şi bazinul superior al Argeşului, unde au fost în scădere.  Debitele se situează în general la valori cuprinse...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2019 ora 07.00 – 27.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare exceptând râurile din bazinele: Jiu şi Argeş superior unde au fost în scădere.  Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.11.2019 ora 07.00 – 26.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Jiu, cursul inferior al Mureșului unde au fost în scădere ușoară.  Creșteri izolate de niveluri și debite ca...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.11.2019 ora 07.00 – 25.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, Jiu, bazinul superior al Timișului, bazinul inferior al Oltului şi cursul inferior al Bârzavei, unde...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.11.2019 ora 07.00 – 24.11.2019 ora 07.00

  Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, Jiu, Argeş, Ialomiţa, Trotuş, bazinul superior şi mijlociu al Buzăului, bazinul mijlociu şi...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.11.2019 ora 07.00 – 23.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a propagării pe cursurile inferioare ale Jiului şi Ialomiţei, în scădere pe Nera, Trotuş şi bazinele superioare ale Argeşului şi Jiului şi relativ staţionare...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2019 ora 07.00 – 22.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Cerna, Jiu, Ialomița, Buzău, Putna,...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.11.2019 ora 07.00 – 21.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Cerna, Buzău, Putna, Trotuș, bazinele superioare ale râurilor:...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.11.2019 ora 07.00 – 20.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Trotușului, unde au fost în creştere ușoară prin propagare. Debitele se situează în general la valori cuprinse...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.11.2019 ora 07.00 – 19.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Trotușului, unde au fost în ușoară scădere. Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2019 ora 07.00 – 18.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu şi Trotuş unde au fost în ușoară scădere. ...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.11.2019 ora 07.00 – 17.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Jiului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Nera, Cerna, bazinele superioare și...

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.11.2019 ora 07.00 – 16.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, bazinele superioare ale Jiului şi Argeşului şi pe afluenţii Oltului mijlociu, unde au fost în...

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri