Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.01.2021 ora 07.00 – 19.01.2021 ora 07.00


Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Bârlad, Jijia, pe cursul superior şi mijlociu al Mureşului şi pe cursul inferior al Prutului, unde vor fi relativ staționare. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în extindere și intensificare, fiind posibilă apariția unor noi formațiuni incipiente pe râurile din zonele de munte mai ales din nordul și centrul țării.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.


Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 29.11.2020 ora 07.00 – 30.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) se vor menţine fără modificări importante. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.11.2020 ora 07.00 – 29.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente în bazinele Vișeu, Iza, Someșul Mare, bazinele superioare ale Mureșului,Oltului, Moldovei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.11.2020 ora 07.00 – 28.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului și Timișului, unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele Bistriţei şi Trotuşului şi pe cursul...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.11.2020 ora 07.00 – 27.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului și Timișului, unde vor fi în creștere prin propagare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.11.2020 ora 07.00 – 26.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Someşului Cald, Someşului, Buzăului, Bistriţei şi  Moldovei se vor menţine...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.11.2020 ora 07.00 – 25.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare exceptând cursul mijlociu și inferior al Someșului și cursul Mureșului aval Acmariu unde vor fi în creștere prin propagare. Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.11.2020 ora 07.00 – 24.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staţionare Formaţiunile de gheaţă prezente în bazinul superior al Oltului se vor menţine fără modificări importante, iar cele din bazinele superioare ale Bistriţei şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.11.2020 ora 07.00 – 23.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul superior și mijlociu al Someșului și cursul inferior al Timișului, unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinul...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.11.2020 ora 07.00 – 22.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare. Sunt posibile creşteri uşoare de niveluri şi debite pe unele râuri din sud-vestul țării datorită precipitațiilor prognozate și propagării cu probabilitate...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.11.2020 ora 07.00 – 21.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare cu excepția râurilor din sud-vestul, vestul, nordul și centrul țării unde se pot înregistra creșteri datorită precipitațiilor prognozate și propagării, cu...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.11.2020 ora 07.00 – 20.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare.  Sunt posibile creşteri uşoare de niveluri şi debite pe unele râuri mici din nord-vestul țării, ca urmare a precipitaţiilor slab cantitativ prevăzute. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.11.2020 ora 07.00 – 19.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele mijlocii și inferioare ale Buzăului, Trotușului și cursurile inferioare ale Mureșului, Siretului și Moldovei, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.11.2020 ora 07.00 – 18.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare. Sunt posibile creşteri uşoare de niveluri şi debite pe unele râuri din bazinele superioare ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Somes, Crişuri, Arieş, Târnave,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.11.2020 ora 07.00 – 17.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului unde vor fi în creștere prin propagare. Pe cursul mijlociu al Mureșului, cursul mijlociu și inferior al Timişului şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.11.2020 ora 07.00 – 16.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureşului unde vor fi în creştere prin propagare. Pe cursurile inferioare ale: Someșului, Timişului, Jiului şi Ialomiţei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.11.2020 ora 07.00 – 15.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Someșului și cursurile inferioare ale Mureșului și Timișului, unde vor fi în creștere prin propagare. Pe cursul...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.11.2020 ora 07.00 – 14.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.11.2020 ora 07.00 – 13.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Negru și Crișului Alb unde vor fi în ușoară scădere. Sunt posibile, ușoare creșteri,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.11.2020 ora 07.00 – 12.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Mureşului, unde vor fi în scădere. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.11.2020 ora 07.00 – 11.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Buzău,  Moldova, Suceava, cursul inferior al Mureșului şi cursul superior al Prutului, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.11.2020 ora 07.00 – 10.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Buzău, Suceava, Moldova, cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişurilor şi cursul superior al Prutului unde vor...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 08.11.2020 ora 07.00 – 09.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 07.11.2020 ora 07.00 – 08.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul superior al Prutului unde vor fi în creştere prin propagare. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 06.11.2020 ora 07.00 – 07.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crișul Alb, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde vor fi în scădere și pe cursurile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 05.11.2020 ora 07.00 – 06.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Buzău şi bazinele inferioare ale Mureşului şi Timişului unde vor fi în ușoară scădere şi cursul...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 04.11.2020 ora 07.00 – 05.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și Buzău unde vor fi în ușoară...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 03.11.2020 ora 07.00 – 04.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Turului, Mureșului, Arieșului, Timișului, Bârzavei și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere prin...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 02.11.2020 ora 07.00 – 03.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul Someșului, cursul inferior al Mureșului și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere ca urmare a propagării. Pe râurile din...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 01.11.2020 ora 07.00 – 02.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în ușoară creștere datorită propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Timişului, Bârzavei, Târnavelor şi cursurile mijlocii ale...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 31.10.2020 ora 07.00 – 01.11.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în ușoară creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice aferente afluenților de dreapta ai Siretului, iar pe cursurile mijlocii și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 30.10.2020 ora 07.00 – 31.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mic, bazinele superioare ale Someșului, Lăpușului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 29.10.2020 ora 07.00 – 30.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza și bazinele superioare ale Someșului Mic și Crișurilor, unde vor fi în creștere ușoară ca urmare a...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.10.2020 ora 07.00 – 29.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Jiului, Ialomiţei şi Argeşului unde vor fi ȋn scădere, iar pe cursul inferior al Ialomiţei şi cursul superior...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.10.2020 ora 07.00 – 28.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.10.2020 ora 07.00 – 27.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând bazinul mijlociu şi inferior al Ialomiţei şi râurile din Dobrogea, unde vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.10.2020 ora 07.00 – 26.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Crișurilor,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.10.2020 ora 07.00 – 25.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare. Datorită precipitațiilor prognozate, sunt posibile ușoare creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul și nord...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.10.2020 ora 07.00 – 24.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişuri, Mureș, Bega, Timiş, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna unde vor fi în scădere. Datorită...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.10.2020 ora 07.00 – 23.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş (exceptând Someşul Mic), Crişul Negru, Crişul Alb, Timiş, Siret, Prut, unde vor fi în scădere. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.10.2020 ora 07.00 – 22.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și cele din Dobrogea, unde vor fi staționare. Pe cursul mijlociu și inferior...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.10.2020 ora 07.00 – 21.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare exceptând râurile din baznele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bărzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.10.2020 ora 07.00 – 20.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad și cele din Dobrogea unde vor fi staționare, cursul superior al Prutului, cursul...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.10.2020 ora 07.00 – 19.10.2020 ora 07.00

  Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi cursul inferior al Timişului, unde vor fi în creştere prin propagare. Pe râurile din bazinele...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.10.2020 ora 07.00 – 18.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare și cursul Prutului, unde vor fi în creștere ca urmare a propagării și precipitațiilor...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.10.2020 ora 07.00 – 17.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general staţionare exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.10.2020 ora 07.00 – 16.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.10.2020 ora 07.00 – 15.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creştere prin propagare, exceptând bazinul Lăpuşului, Someşului Mare, bazinele superioare ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Arieş,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.10.2020 ora 07.00 – 14.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic mijlociu și inferior al Vedei, bazinele inferioare...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.10.2020 ora 07.00 – 13.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu,  Vedea, Argeş, Ialomiţa, Putna, Rm. Sărat, Bistriţa, Moldova, Suceava, Prut, bazinul inferior al...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.10.2020 ora 07.00 – 12.10.2020 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului și cele din Dobrogea unde vor fi staționare. Sunt...

Noutăți Noutăți