Sectia Gospodarire a Apelor si Ecohidrologie

  • studii pentru implementarea Directivei Cadru a Apei 2000/60/EC - identificarea acţiunilor şi măsurilor care trebuie întreprinse în scopul restabilirii, menţinerii şi îmbunătăţirii structurilor ecosistemului şi atingerii "stării ecologice bune" a apelor;
  • studii şi cercetări în domeniul ecohidrologiei - studii privind restaurarea/reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă alterate din punct de vedere hidromorfologic, studii privind determinarea debitului ecologic, etc;
  • studii şi cercetări privind influenţa schimbărilor climatice asupra gestionării resurselor de apă (grafice dispecer, exploatarea lacurilor de acumulare);
  • studii privind evaluarea potenţialului hidroenergetic al cursurilor de apă, studii suport pentru implementarea Directivei RES-E 2009/28/EC privind promovarea surselor regenerabile de energie în acord cu prevederile Directivei Cadru a Apei;
  • studii privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară pentru captările de apă de suprafaţă;
  • documentaţii tehnice pentru obţinerea/reînoirea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
  • expertiză de specialitate în domeniul gospodăririi apelor.

Departamente de specialitate și produse asociate