SECTIA STUDII SI CERCETARI HIDROGEOLOGICE

 • stocheaza, prelucreaza si gestioneaza baza nationala de date hidrogeologice;
 • elaboreaza  si aplica metodologiile pentru implementarea Directivelor UE in domeniul apelor subterane
 • elaboreaza buletinul hidrogeologic lunar ce cuprinde prognoza evolutiei nivelurilor piezometrice,  pe baza in observatiilor din cadrul Retelei Hidrogeologice Nationale pentru stratele acvifere freatice;

 • elaboreaza studii  hidrogeologice privind:
  •  evaluarea resurselor de ape subterane ale tarii;
  • calitatea apelor subterane;
  • alimentarea cu apa potabila si tehnologica a localitatilor si a obiectivelor economice;
  • imbunatatirea legislatiei nationale in domeniul apelor subterane;
  • dimensionarea zonelor de protectie ale captarilor de apa subterana;
  • modele matematice ale curgerii apei subterane si transportului de poluanti;
  • fenomenele hidrogeologice extreme;
  • influenta diferitelor activitati antropice (bazine piscicole, balastiere) asupra apelor subterane;
 • stabileste retele si programe de monitorizare  calitativa si cantitativa a apelor subterane; 

 • expertizeaza studiile hidrogeologice elaborate de terti;
 • acorda asistenta tehnica de specialitate la executia forajelor  de captare sau monitorizare  a apelor subterane;
 • realizeaza puncte de vedere in scopul certificarilor agentilor economici pentru elaborarea de studii si proiecte pentru executia de lucrari pentru alimentari cu apa din surse subterane.

Departamente de specialitate și produse asociate