SECTIA STUDII SI CERCETARI HIDROLOGIE DE SUPRAFATA

 • Efectueaza masuratori expeditionare in cazul producerii unor viituri majore, elaborarea de scenarii si simulari prin modelare matematica necesare pentru activitate operativa;
 • Cercetari privind simularea formarii si propagarii scurgerii de apa prin modelare matematica; 

         

 • Studii privind debitele de apa (maxime, medii, minime), necesare pentru dimensionarea lucrarilor hidrotehnice;
 • Realizeaza proceduri pentru implementarea in activitatea operativa a metodelor si metodologiilor de prognoza hidrologica; 
 • Studii privind scurgerea maxima: estimarea viiturilor de calcul, studii de inundabilitate, analiza viiturilor rapide, etc.;
 • Elaborareaza regionalizari hidrologice ale caracteristicilor medii si extreme ale scurgerii
 • Actualizeaza cadastrele de parametrii hidrologici (scurgere medie, minima, maxima si scurgere solida);
 • Studii de bilant al scurgerii si calculul resurselor de apa in regim natural;
 • Studii privind estimarea impactului antropic si al schimbarilor climatice asupra componentelor scurgerii de apa intr-un bazin hidrografic;
 • Studii si cercetari privind scurgerea de aluviuni: variatia spatiala si temporala a aluviunillor in suspensie pe rauri, bilantul aluviunilor in bazine hidrografice; modelarea matematica a eroziunii si sedimentarii albiilor raurilor si acumularilor, evolutia gradului de colmatare a lacurilor de acumulare; estimari ale vulnerabilitatii bazinelor hidrografice la eroziune;

Lacul Jiblea – Procese de colmatare laterala

 • Efectueaza expertizari ale studiilor hidrologice anuale pe rauri, lacuri si Dunare de la statiile hidrometrice apartinand A.B.A. – A.N. „Apele Romane";
 • Studii si cercetari hidrologice pentru fluviul Dunarea si zona costiera a Marii Negre: metodologii de evaluare a parametrilor hidrologici si fizico-ecologici marini ai zonei costiere ai Marii Negre, studiul regimului valurilor in zona costiera, evaluarea schimbarilor morfologice ale albiei fluviului Dunarea, Deltei Dunarii si zonei litorale;
 • Efectueaza masuratori expeditionare pe Dunare

 • Anuare hidrologice pentru Dunare si Marea Neagra;

 • Studii hidrologice pentru organismele guvernamentale si cele internationale, pentru Conventiile Hidrotehnice incheiate cu tarile vecine Romaniei;


Departamente de specialitate și produse asociate