SERVICIU TELECOMUNICATII HIDRO, EXPLOATARE SI SERVICE STATII AUTOMATE

  • Asigurarea întreţinerii în vederea bunei funcţionări a aparaturii automate de măsurare a principalilor parametri hidrometrici (nivel apă, temperatură apă, temperatură aer, precipitaţii) aparţinând INHGA şi / sau partenerilor (ANAR, MMP);
  • Asigurarea întreţinerii căilor de comunicaţie a datelor dintre echipamentele automate de măsurare şi centrele de colectare a datelor;
  • Asigurarea asistenţei tehnice în domeniul dotării cu aparatură şi cu echipamente de măsurare a unităţilor din reţeaua hidrologică naţională;
  • Asigurarea asistenţei celor interesaţi să testeze aparatură hidrometrică de râu;
  • Asigurarea suportului pentru implementarea de noi tehnologii de măsurare a parametrilor hidrometrici;
  • Asigurarea de instructaje cu privire la operarea aparaturii automate de măsurare de către personalul din teritoriu.

 


Departamente de specialitate și produse asociate

Avertizări Avertizări

Avertizari

Avertizari fenomene imediate

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri