Proiectul CLEANWATER

Proiect LIFE+ "Sistem integrat pentru protectia resurselor de apa amenintate de poluarea cu compusi ai azotului (CLEANWATER) " finantat de Comisia Europeana, Divizia Generala de Mediu pentru perioada 2010-2014 (www.lifecleanwater.ro).

Obiectivul principal consta in realizarea unui instrument de decizie în managementul durabil al resurselor de apa la nivelul unui bazin hidrografic, prin utilizarea modelarii matematice ca suport pentru determinarea bilantului de nutrienti din resursele de apa de suprafata si subterane, pe baza unor tendinte si scenarii predefinite privind evolutia activitatilor umane, în contextul schimbarilor climatice. Zona de studiu este bazinul hidrografic Barlad.

Proiectul reprezinta un suport pentru respectarea cerintelor Directivei Nitratilor in ceea ce priveste revizuirea zonelor vulnerabile la nitrati (actualizarea zonelor critice), usurand analiza masurilor de reducere a nitratilor din surse agricole, atat din punct de vedere al eficientiei cat si al costurilor aferente, prin crearea unui sistem integrat in GIS care sa cuprinda modelare, analiza GIS si estimarea costurilor de resursa si de mediu.