Proiectul ECLISE

„DEZVOLTATEA UNOR SERVICII DE INFORMARE CLIMATICA PENTRU EUROPA"
(Enabling CLimate Information Services for Europe – ECLISE)

 

FP7-ENV-2010-1
Proposal No:265240 – ECLISE

Buget total alocat INHGA: 134 627 EURO
din care:
75% – finantare UE:
25% – finantare ROMÂNIA  (UEFISCDI, Contract Nr.142 EU)
Obiectivul general al proiectului
Realizarea unui Serviciu European care sa raspunda nevoilor privind informatiile climatice ale statelor sale membre UE . Acest serviciu trebuie sa implice serviciilor nationale într-o abordare europeana si sa ofere o perspectiva privitoare la valorificarea rezultatelor proiectelor de cercetare anterioare privind schimbarile climatice. Demonstrarea utilitatii concrete a acestui serviciu de informare climatica în sprijinul politicilor locale de adaptare la schimbarile climatice va avea în vedere patru domenii majore de impact: comunitatile urbane, zonele costiere, apa si energia.
In cadrul proiectului ECLISE, cercetatorii, în strânsa colaborare cu utilizatorii, propun dezvoltarea serviciilor locale în domeniul climei pentru a sprijini politicile de adaptare la schimbarile climatice. Obiectivul central al proiectului fiind acela de a se face un prim pas spre realizarea unui Serviciu Climatic European. Acest serviciu climatic este organizat la nivel sectorial astfel: zone costiere, zone urbane, resurse de apa si productia de energie, acestea furnizand informatii pentru mai multe regiuni vulnerabile la schimbarile climatice în Europa. Mai mult, ECLISE va defini, în termeni conceptuali, modul în care se va putea dezvolta în viitor un serviciu climatic pan-european, bazat pe experientele din serviciile locale si implicarea unui numar mai mare de factori de decizie europeni si utilizatori finali.
Prima componenta a ECLISE constituie cea mai mare parte a proiectului si are ca obiectiv generarea de informatii climatice pe patru domenii sectoriale din Europa: Zone costiere, Zone urbane, Apa si Energie. Serviciul European de Informatii Climatice va acoperi mai multe zone tematice si sectoare, cum ar fi sanatatea, natura si infrastructurile fizice. În cadrul acestor teme vor fi identificate si abordate nevoile utilizatorilor finali.
A doua componenta a ECLISE va folosi experientele diferitelor activitati locale desfasurate în prima componenta la definirea, în termeni conceptuali, a modului în care un serviciu de informatii climatice pan-european ar putea fi dezvoltat în viitor. Aceasta va implica, de asemenea, un set mai larg al factorilor de decizie europeni si partile interesate (inclusiv cei care lucreaza la nivel european, mai degraba decât la scara locala) si va revizui serviciile climatice nationale existente pentru a oferi recomandari utile privind instituirea unui Serviciului European privind Clima.

Proiectul este coordonat de catre Institutul Regal de Meteorologie din Olanda, printre cei 11 parteneri ai proiectului fiind si doua institute din România (INHGA si Institutul de Geografie ).
Activitatea proiectului se va desfatura în cadrul a 7 Pachete de Lucru (WP). Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor va participa la Pachetele de Lucru 5 (Apa) si 6 (Energie). Aria analizata va fi bazinul hidrografic Somes, care este situat în partea de vest a tarii si are o suprafata de 15 740 km2 pe teritoriul României.

Obiectivul INHGA în cadrul proiectului:

Evaluarea impactului schimbarilor climatice asupra resurselor de apa din b. h. Somes,
inclusiv asupra productiei de energie electrica din surse hidro.

Principalele activitati ale INHGA în cadrul proiectului:
WP5. Evaluarea resurselor hidrologice in bazinul hidrografic Somes
1. Calibrarea modelului ploaie-scurgere pentru bazinul hidrografic Somes prin simularea
scurgerii medii lunare în perioada de referinta.
2. Simularea scurgerii medii lunare în conditiile schimbarilor climatice, în cadrul bazinului
hidrografic Somes si analiza rezultatelor.

WP6. Impactul schimbarilor climatice asupra acumularilor centralelor hidroelectrice de pe râul
Somes, masuri de adaptare.
3. Caracterizarea structurilor hidraulice existente si simularea scurgerii în bazinul pilot –
Somes, concentrându-se asupra regulilor de functionare a rezervoarelor.
4. Analiza impactului schimbarilor climatice asupra functionarii barajelor, cu un accent pe
efectele potentiale asupra productiei hidroelectrice.
Utilizatori finali ai rezultatelor obtinute de INHGA: ABA Somes – Tisa, Hidroelectrica S.A.

Utilizatori finali ai rezultatelor obtinute de INHGA în cadrul proiectului:
ABA Somes – Tisa,
Hidroelectrica S.A.

Componenta echipei de cercetare:
Dr.ing. Rodica-Paula MIC, CS I, Coordonator proiect
Dr.ing. Ciprian CORBUS, CS I
Dr.ing. Marius MATREATA, CS III
Dr. Viorel CHENDES, CS III
Dr.ing. Andeea GALIE, CS III
Ing. Ramona DUMITRACHE, CS
Ing. Tereza LAZARINE, CS

Persoana de contact:
Rodica–Paula Mic: rodica.mic@hidro.ro

http://www.eclise-project.eu/